Studie: Intravenöst vitamin C kan vinna kampen mot cancer

En ny studie som publicerats i Journal of Medicine ger en trovärdig, vetenskaplig motivering för användning av intravenöst vitamin C i behandling mot cancer. Studien utvärderar 246 referenser och stöds av både onkologer, forskare och alternativa medicinutövare. Resultatet visar att  visar användning av intravenöst vitamin C kan förbättra paitenternas immunitet och på så sätt förhindra kakexi.

Studien föreslår att askorbinsyra, som är en isolerad form av vitamin C, kan bidra till att skydda endotelcellerna från kronisk stress. Flera källor tyder även på att cancerpatienter i allmänhet saknar tillräckliga nivåer av vitamin C, vilket ger ökad risk för inflammation. Höga doser av vitamin C även är kopplade hämmad tillväxt av tumörer och intravenös C-vitaminbehandling får tumörer och metastaser att krympa. Det är viktigt att veta att endast intravenös behandling har denna effekt, ej oralt intag av C-vitamin eftersom det är mycket svårt att äta tillräckligt höga doser.

En studie 1935 från Columbia University visar även att höga doser av C-vitamin hjälper till att förhindra polio, medan en annan studie från samma år visar att det hjälper till vid behandling av difteri. En studie som publicerades några år senare i Journal of Southern medicin and kirurgy visar att höga doser av C-vitamin kan bota viral lunginflammation och flera andra studier har bekräftat att höga doser vitamin C kan behandla njursten och hjärtsjukdomar.

Källa: Natural News

www.naturmedicin-guiden.se
www.kosttillskott-guiden.net
www.kostkoll.se
www.friskabarn.se
www.vitaminochmineral.se