Sojaisoflavoner kan förbättra cellernas endotelfunktioner!

Kosttilskott med sojaisoflavoner kan förbättra funktionen i blodkärlens endotelceller och därmed minska risk för hjärt- och kärlsjukdom, enligt en ny metaanalys.


Forskningen publicerades nyligen i tidskriften Nutrition, Metabolism and heart- cardiodesease.  Metaanalysen har analyserat 17 studier som utvärderar isoflavonernas effekter på endotelfunktion.

Source: Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases
Published online ahead of print, doi: 10.1016/j.numecd.2010.05.007
“Exposure to isoflavone-containing soy products and endothelial function: A Bayesian meta-analysis of randomized controlled trials”
Authors: D.P. Beavers, K.M. Beavers, M. Miller, J. Stamey, M.J. Messina

www.kosttillskott-guiden.net
www.vitaminochmineral.se
www.ekologiskaval.se
www.ekologisk-mat.info
www.detoxa.nu
www.detox-guiden.se
www.vegetarisk.info
www.kostkoll.se
www.kosttipset.se
www.zarahssida.se