Skolsystem med straff, vakter och kvarsittning…

Om ett barn inte gör vad de ska i skolan, så straffas de med kvarsittning… Vilket coachande tillvägagångssätt… Inte nog med att det är en tydlig indikation om att det är ett straff att vistas i skolan. Det är dessutom ett bra sätt för oss vuxna och vara förebilder och visa att det är bra att börja med straff tidigt! De vaktas av rastvakter istället för rastkompisar och rastcoacher. Ingen som har tänkt på att barnen gör det de kan utifrån sina förutsättningar och behöver coaching, en hjälpande hand och att skolan borde framhävas som om det vore en gåva!

www.elitkoll.se
www.piggabarn.se