Saltrestriktioner kan öka risker för jodbrist och sjukdomar som hypotyreos, infertilitet, sköldkörtelcancer, struma! !

Begränsat saltintag kan öka riskerna för jodbrist, särskilt bland kvinnor, visar en ny studie som publicerats i American Journal of Hypertension. För lite jod kan dessutom ge plats åt bromiderna som gärna tar över platsen i våra sköldkörtelhormoner. Enkelt förklarat så består ett sköldkörtelhormon av en tyrosin (aminosyra) som binds med en jodatom eller med två jodatomer, så kallade T 1 eller T2. Dessa slår sedan ihop sig till T4 eller T3, varvid T4 konverteras till T3 med hjälp av framförallt selen.

För lite jod kan innebära att jodets plats ersättas av bromiderna klor eller flour, och således ge overksamma sköldkörtelhormoner.

Men visst bör man undvika högt intag av natrium, eftersom det påverkar vårt blodtryck. Nästan en tredjedel av USA´s befolkning lider av högt blodtryck, vilket dessutom är en riskfaktor för hjärtsjukdom och stroke (Centers for Disease Control and Prevention – CDC).

Överdriven konsumtion av natrium har kopplats till högt blodtryck i ett stort antal studier, och dagens amerikaner konsumerar i genomsnitt ca 4000 mg per dag, vilket är långt mycket mer än de 2.300 mg som rekommenderas i 2005 Dietary Guidelines för amerikanska befolkningen.

Nackdelen med minskat intag av salt, är att det även innebär minskat intag av jod, och således ökade risker för hypotyreos, infertilitet, sköldkörtelcancer, struma, dålig kognition, slöhet/koncentrationssvårigheter och minskad effektivitet/energi (p.g.a. lägre energiproduktion i cellerna).

Välj hellre ett riktigt bra havssalt, så behöver du inte oroa dig. Salt är som sagt oerhört viktigt för ett stort antal funktioner i kroppen… :)

Source: American Journal of Hypertension
October 2010, Vol. 23, No. 10, pp. 1095-1102
“Hypertension, Dietary Salt Restriction, and Iodine Deficiency Among Adults”
Authors: Francis A.K. Tayie and Katie Jourdan

www.kostkoll.se
www.rawfood-kost.se
www.detox-guiden.se
www.ekologiskaval.se
www.ekologisk-mat.info
www.vegetarisk.info
www.kemikalier.eu
www.kolhydrater.org
www.detoxa.nu
www.kosttipset.se
www.zarahssida.se