Pycnogenol (vindruvkärnextrakt) kan minska tinnitus genom ökad blodflöde!

Pycnogenol (vindruvkärnextrakt) är en antioxidant som anses hjälpa vid tinnitus, genom att det förbättrar blodflödet i innerörat. Detta styrks i en färsk studie, nyligen publicerad i Panminerva Medica (juni 2010, 52 ( 2 Suppl 1) :63-8).

Studien utfördes av Chieti-Pescara universitet i Italien, då med 82 patienter i åldrarna 35 och 55 och som alla led av mild till måttlig tinnitus i endast ena sitt öra. Patienterna studerades under en fyraveckorsperiod och fick sin tinnitus förbättrad, på grund av den ökade blodtillförsel tilln innerörat. Detta mättes genom högupplöst ultraljudsundersökning.

Patienterna delades in i tre grupper: A, B och en kontrollgrupp. Grupp A bestod av 24 patienter som fick 150 mg / dag av Pycnogenol ®. Grupp B bestod av 34 patienter som fick 100 mg / dag av Pycnogenol ® och kontrollgruppen av 24 patienter som inte fick tillskott av Pycnogenol ® alls.

www.kosttillskott-guiden.net
www.kostkoll.se
www.zarahssida.se