Coenzym Q10 användbart vid behandling av diabetesneuropati

Zarah Öbergs blogg > måndag, mars-11-2013

En randomiserad kontrollerad studie (56 möss med streptozotocin-inducerad typ 1-diabetes och 20 normala möss) visade att coenzym Q10 (Q10) minskade proinflammatoriska faktorer i det perifera och centrala nervsystemet.

Resultaten tyder på att Q10 minskade viktminskning vid sjukdomsbild, samt att intag av Q10 minskade den neuropatiska smärtan. Q10 producerade en dosberoende hämning av mekanisk allodyni och termisk hyperalgesi hos de diabetiska mössen, och bidrog till en minskning av lipidperoxidation. Q10 minskade proinflammatoriska faktorer i det perifera och centrala nervsystemet och kan på så vis motverka oxidativ stress vid diabetes typ 1.

Vi vill påpeka att vi inte på något sätt stödjer djurförsök.

Reference: ”Prophylactic and Antinociceptive Effects of Coenzyme Q10 on Diabetic Neuropathic Pain in a Mouse Model of Type 1 Diabetes,” Zhang YP, Eber A, et al, Anesthesiology, 2013 Jan 17; [Epub ahead of print]. (Address: Keith A. Candiotti, Department of Anesthesiology, Perioperative Medicine and Pain Management, University of Miami Miller School of Medicine, Miami, Fl, USA. E-mail: kcandiotti@med.miami.edu ).

Coenzym Q10 kan minska depression

Zarah Öbergs blogg > fredag, februari-1-2013

I en studie gällande depression, påvisades samband mellan coenzym Q10 och kronisk stress. Råttor erhöll coenzym Q10 (150 mg / kg / dag, ip) under en period av 3 veckor, och kunde därefter bättre stresstålighet, minskade depressiva symtom, och förhöjda kortikosteronnivåer och viktnedgång.

Coenzym Q10 i ovan nämnda dos återställde hippocampuskatalas, glutationperoxidas, reducerade glutation och minskade hippocamal malondialdehyd, kväveoxid, och 8-hydroxi-2′-deoxiguanosin nivåer. Enkelt förklarat, så gav det en skyddande effekt av hippocampus, lipidperoxidation och DNA-skador.

Resultatet visar att Q10 kan ha ett potentiellt terapeutiskt värde vid behandling av depression. Kombinera med tryptofan (för ökade serotoninnivåer), karpylsyra (som bränsle till hjärnan) och D-vitamin i höga doser (i kombination med kalcium, magnesium och K2). Kombinera med ljusterapi och god kost och livsstil.

OBS. Vi vill tydliggöra, att vi inte står bakom forskning baserade på djurförsök.
 
Reference: ”Coenzyme Q10 Displays Antidepressant-like Activity with Reduction of Hippocampal Oxidative/Nitrosative DNA Damage in Chronically Stressed Rats,” Aboul-Fotouh S, Pharmacol Biochem Behav, 2013 Jan 10; [Epub ahead of print]. (Address: Department of Pharmacology and Clinical Pharmacology Unit, Faculty of Medicine, Ain Shams University, Cairo, Egypt. E-mail:
sawsanaf2005@yahoo.com ).

Tillskott av coenzym Q10 och vitamin B6 kan minska risk för hjärtsjukdomar

Zarah Öbergs blogg > torsdag, januari-10-2013

En kontrollerad studie som undersökt plasmanivåer av coenzym Q10 och vitamin B6 hos 134 koronara patienter och friska kontroller visar att tillskott med coenzym Q10 och vitamin B-6 kan hämma och minska risk för kranskärlssjukdom (CAD). 

Forskare observerade att de individer som led av kranskärlsjukdom även hade avsevärt lägre plasmanivåer av coenzym Q10 och vitamin B-6, jämfört med kontrollgruppen. Förhållandet coenzym Q10 till totalkolesterol var positivt korrelerad med vitamin B-6 status och högre koenzym Q10 koncentration dvs de som hade bra nivåer av vitamin B-6 och coenzym Q10 hade lägre risk för att utveckla kranskärlsjukdom och/eller minskade risker för att utveckla ett sjukdomstillstånd.

Resultaten tyder på ett potentiell samband mellan plasmanivåer av coenzym Q10 och vitamin B-6 och minskade risker för kranskärlsjukdom.
 
Reference: ”A significant correlation between the plasma levels of coenzyme Q10 and vitamin B-6 and a reduced risk of coronary artery disease,” Lee BJ, Yen CH, et al, Nutr Res, 2012 Oct; 32(10):751-6. (Address: Ping-Ting Lin, School of Nutrition, Chung Shan Medical University, Taichung, Taiwan. E-mail: apt810@csmu.edu.tw ).

Coenzym Q10 skyddar retinalceller från apoptos (celldöd) vid strålning

Zarah Öbergs blogg > torsdag, december-6-2012

I denna studie påvisades att coenzym Q10 har en skyddande effekt på retinala celler vid strålningsinducerad apoptos i näthinnan. Med enklare ord, så har Q10 en skyddande effekt för ögats näthinna om ögat utsätts för strålning. Ögondroppar med Q10 bidrog med en signifikant ökad cellöverlevnad och minskad apoptos hos näthinneceller vid både UV- och y-strålning.

Q10 applicerades som ögondroppar på hornhinnan, och visade att alla näthinnans skikt skyddades från UVR-inducerad apoptos.

Reference: ”Coenzyme Q10 protects retinal cells from apoptosis induced by radiation in vitro and in vivo,” Lulli M, Witort E, et al, J Radiat Res, 2012 July 22; [Epub ahead of print].  (Address:  Department of Experimental Pathology and Oncology, University of Florence, Viale Morgagni 50, Florence 50134, Italy).

Alfa-liponsyra i kombination med coenzym Q10 kan öka prestation och muskelstyrka

Zarah Öbergs blogg > torsdag, december-6-2012

En experimentell studie med odlade skelettmuskelceller (C2C12 myotuber) visar att en kombination av alfa-liponsyra (LA) och koenzym Q10 (Q10) kan ge ökad energi i muskelcellerna, minskad oxidativ stress och ökade försvarsmekanismer.

Reference: ”A Combination of Lipoic Acid Plus Coenzyme Q10 Induces PGC1a, a Master Switch of Energy Metabolism, Improves Stress Response, and Increases Cellular Glutathione Levels in Cultured C2C12 Skeletal Muscle Cells,” Wagner AE, Ernst IM, et al, Oxid Med Cell Longev. 2012; :835970. (Address: G. Rimbach, Institute of Human Nutrition and Food Science, Christian Albrechts University, Kiel, Germany. E-mail: rimbach@foodsci.uni-kiel.de ).

Skydda hjärtat med Coenzym 10 (Q10)

Zarah Öbergs blogg > torsdag, december-6-2012

En nyligen genomförd fall-kontrollstudie med 153 testpersoner visar att Q10 kan skydda hjärta och kärl från sjukdom. Studien baserades på friska kontrollpersoner och deltagare med kranskärlssjukdom, där patienterna fick tillskott med coenzym Q10. Resultatet visade att riskerna för hjärtkärlsjukdom minskade markant vid intag av Q10.

Kontrollpersonerna var friska individer med normala blodvärden och de intog inga antioxidanter som kosttillskott. Studien visade att de testpersoner som inte intog Q10, hade lägre plasmavärde av koenzym Q10, katalas (CAT) och glutationperoxidas (gpX)-aktivitet samt högre malondialdehyd (MDA) och superoxiddismutas (SOD)-nivåer, jämfört med nivåerna i kontrollgruppen.

Resultaten visar således att nivåer av plasma koenzym Q10 kan ge en kardioskyddande effekt och på så sätt minska riskerna för hjärtkärlsjukdomar.

Reference: ”The Relationship between Coenzyme Q10, Oxidative Stress, and Antioxidant Enzymes Activities and Coronary Artery Disease,” Lee BJ, Lin YC, et al, Scientific World Journal,  2012; 792756. (Address: Ping-Ting Lin, School of Nutrition, Chung Shan Medical University, Taichung, Taiwan. E-mail: apt810@csmu.edu.tw ).

Selen och coenzym Q10 kan minska riskerna för hjärtkärlsjukdom

Zarah Öbergs blogg > torsdag, december-6-2012

En intressant 5-års- prospektiv, randomiserad, dubbelblind, placebo-kontrollerad studie utförd på 443 svenska medborgare i åldrarna 70 till 88, visar att tillskott med selen och coenzym Q10 kan minska riskerna för kardiovaskulära sjukdomar och dödsfall.

Deltagarna fick antingen en kombination av selen och koenzym Q10 eller placebo. Under studiens gång utfördes kliniska undersökningar i form av ekokardiografi och mätningar av biomarkörer vid 6 månaders intervaller. Uppföljningstiden var 5,2 år. Resultat visar på en signifikant minskning av kardiovaskulär mortalitet (dödlighet), minskade NT-proBNP nivåer och bättre hjärtfunktioner i behandlingsgruppen jämfört med gruppen som erhöll placebo.

Selen är en stark antioxidant, och då det finns stora brister på selen i våra marker, så har vi i Sverige ofta brist på mineralen. Selen har tidigare rapporterats som en farlig mineral att överdosera, men alla studier visar att denna information är felaktig. Selen kan till och med tillföras i höga doser under behandlingsperioder, utan att det på något sätt skulle skada kroppen. Självklart skall terapeutdoseringar samrådas med kunniga näringsterapeuter innan intag, men att det skulle vara farligt med tillskott av selen är endast en myt. 

Reference: ”Cardiovascular mortality and N-terminal-proBNP reduced after combined selenium and coenzyme Q10 supplementation: A 5-year prospective randomized double-blind placebo-controlled trial among elderly Swedish citizens,” Alehagen U, Johansson P, et al, Int J Cardiol, 2012 May 22. (Address: Urban Alehagen, Division of Cardiovascular Medicine, Department of Medicine and Health Sciences, Faculty of Health Sciences, Linköping University, Linköping, Sweden. E-mail: Urban.Alehagen@liu.se ).

Q10 och lagrad, fermenterad vitlök minskar risk för hjärtkärlsjukdom

Zarah Öbergs blogg > torsdag, december-6-2012

En randomiserad, dubbelblind, placebo-kontrollerad studie utförd på 65 brandmän i LA, visar att fermenterat, lagrat vitlöksextrakt i kombination med koenzym Q10 kan minska pulsvågshastigheten.

Studien utfördes under 1 års tid och visar att kombination av fermenterad vitlök och Q10 ger minskad styvhet i kärlen, och att kombinationen således kan minska riskerna för kardiovaskulära sjukdomar. Enligt studien kan denna form av behandling ersätta konventionell statinbehandling.

Reference: ”Beneficial effects of aged garlic extract and coenzyme Q10 on vascular elasticity and endothelial function: The FAITH randomized clinical trial,” Larijani VN, Ahmadi N, et al, Nutrition, 2012 Aug 1; [Epub ahead of print].  (Address:  Los Angeles Biomedical Research Institute, Harbor UCLA Medical Center, Torrance, California, USA).

Högre nivåer av koenzym Q10 kan minska risk för kranskärlssjukdom

Zarah Öbergs blogg > tisdag, juli-10-2012

I en studie med 51 patienter och 102 friska kontroller ses betydligt lägre plasmavärde av coenzym Q10 hos de patienter som led av kranskärlsjukdom än hos de som var friska. De patienter som led av kranskärlsjukdom hade också lägre nivåer av antioxidativa enzymerna, katalas (CAT) och glutationperoxidas (GPx) samt högre grader av malondialdehyd och superoxiddismutas (SOD).

Författarna konstaterade att koenzym Q10 kan skydda mot kranskärlsjukdom och att det således kan vara en viktig del i behandling för sjukdomen. Q10 är viktigt även i andra sammanhang, såsom vid demens, leversjukdomar o.s.v. Q10 bildas i levern av samma enzym som producerar kolesterol. Högt kolesterol eller kolesterolsänkande läkemedel kan påverkar Q10, så att det blir bristfälligt och på så sätt skapar impotens och demens.

Reference: ”The Relationship between Coenzyme Q10, Oxidative Stress, and Antioxidant Enzymes Activities and Coronary Artery Disease,” Lee BJ, Lin YC, et al, Scientific World Journal, 2012; 792756; [Epub ahead of print].  (Address:  School of Nutrition, Chung Shan Medical University, No. 110, Section 1, Jianguo N. Road, Taichung 40201, Taiwan).

Fysisk prestation kan förbättras med coenzym Q10

Zarah Öbergs blogg > lördag, juli-7-2012

En studie av mitokondriell funktion och fysisk prestation hos statinbehandlade möss (atorvastatin, pravastatin) visar att tillskott med coenzym Q10 kan återställa den mitokondriella funktionen och öka deras tolerans för motion och fysisk prestation. Man kan enkelt säga att Q10 ger ökad prestationsförmåga, vilket är gynnsamt vid träning eller vid en kropp som är trött och sjuk. Q10 är dessutom oerhört viktigt för hjärnan och för männens impotens, vilka påverkas när de äter statiner och Q10-produktionen blockeras i levern.

Reference: ”Coenzyme Q10 reverses mitochondrial dysfunction in atorvastatin-treated mice and increases exercise endurance,” Muraki A, Miyashita K, et al, J Appl Physiol, 2012 May 31; [Epub ahead of print].  (Address: Kazutoshi Miyashita, Keio University, Japan. E-mail: miyakaz@sc.itc.keio.ac.jp ).

Coenzym Q10 tillskott kan minska inflammation

Zarah Öbergs blogg > torsdag, juni-14-2012

En ny studie visar att tillskott med coenzym Q10 kan minska vissa markörer för inflammation. Studien är en randomiserad studie med 51 patienter som alla led av kranskärlssjukdom (CAD).

Försökspersoner erhöll behandling under 12 veckors tid, antingen med placebo eller Q10 i doser om 60 mg eller 150 mg. Under studiens gång mättes plasma av koenzym Q10-koncentration, inflammatoriska markörer (högkänsligt C-reaktivt protein [hs-CRP], interleukin-6 [IL-6] och homocystein), malondialdehyd samt aktiviteten av superoxid dismutas.

Resultat visade att den grupp som erhöll 150 mg Q10 hade minskningar i IL-6, malondialdehydnivåer och att de erhöll större aktivitet av superoxid dismutas. Gruppen som fick 60 g Q10 visade större verksamhet av superoxiddismutas men ingen markant minskning av inflammatoriska markörer. Sammanfattningsvis, så kan alltså en dos på 150 mg Q10 ge minskad inflammation.  

Reference: ”Effects of coenzyme Q10 supplementation on inflammatory markers (high-sensitivity C-reactive protein, interleukin-6, and homocysteine) in patients with coronary artery disease,” Lee BJ, Huang YC, et al, Nutrition; 2012 Feb 16 [Epub ahead of print]. (Address: Ping-Ting Lin Ph.D., School of Nutrition, Chung Shan Medical University, Taichung, Taiwan; Intensive Care Unit, Taichung Veterans General Hospital, Taichung, Taiwan. E-mail: apt810@csmu.edu.tw ).

Coenzym Q10 och inflammation vid kranskärlssjukdom

Zarah Öbergs blogg > onsdag, april-18-2012

I en studie med 40 patienter med kranskärlssjukdom syntes positiv effekt på både inflammation och kranskärlsjukdom vid intag av coenzym Q10. Patienterna fördelades slumpmässigt till en av 3 grupper där de antingen fick placebo, 60 m / g av tillskott med Q10 eller 150 mg / d av tillskott med Q10. Testperioden löpte under 12 veckor och visade att de grupper som fick Q10, också erhöll minskad inflammation (lägre IL-6).

Reference: ”Effects of coenzyme Q10 supplementation on inflammatory markers (high-sensitivity C-reactive protein, interleukin-6, and homocysteine) in patients with coronary artery disease,” Lee BJ, Huang YC, et al, Nutrition, 2012 Feb 16; [Epub ahead of print].  (Address:  School of Nutrition, Chung Shan Medical University, Taichung, Taiwan; Intensive Care Unit, Taichung Veterans General Hospital, Taichung, Taiwan).

Coenzym Q10 och Alpha-liponsyra vid obalans i blodsocker, insulinresistens och metabolt syndrom

Zarah Öbergs blogg > onsdag, april-18-2012

En studie, utförd på fruktos-matade hanråttor, visar att tillskott med alfa-liponsyra och koenzym Q10 befanns hämma oxidativ och nitrative stress, hyperinsulinemi och insulinresistens. Råttorna delades in i 4 grupper där grupp 1 var kontrollgrupp, där grupp 2 fick vanlig diet och vatten, där grupp 3 fick tillskott med alfa-liponsyra (100 mg / kg / d) under 5 veckor och där grupp 4 fick koenzym Q10 (10 mg / kg / d) under 5 veckor. Råttorna matades med en högfruktosdiet som bidrog till signifikant förhöjda värden av plasma-LDL-, VLDL- och totalt kolesterol,

Reference: ”Effects of coenzyme Q10 and alpha-lipoic acid supplementation in fructose fed rats,” Ozdogan S, Kaman D, et al, J Clin Biochem Nutr, 2012 March; 50(2): 145-51.  (Address:  Department of Biochemistry, Firat University Firat Medical Center, Firat University Medical Hospital, 23100, Elazig, Turkey).

Koenzym Q10 hos ungdomar med anorexia nervosa

Zarah Öbergs blogg > torsdag, mars-1-2012

En studie med 16 ungdomar som var inlagda på sjukhus för diagnosen anorexia nervosa, visar tydlig koppling mellan coenzym Q10 och självsvält. Studiens resulatet visade att minskad koncentration av koenzym Q10 återfanns i ungdomarnas blodplättar. Bristerna på koenzym Q10 kan tyda på mitokondriell utarmning. Studien visar en positiv korrelation mellan trombocyter, nivåer av koenzym Q10 och ökat BMI.
 
Reference:”Coenzyme Q10 concentration in plasma and blood cells of juvenile patients hospitalized for anorexia nervosa,” Niklowitz P, Brosche-Bockholt D, et al, Biofactors, 2012 Feb 6; [Epub ahead of print]. (Address: Children’s Hospital of Datteln, University of Witten-Herdecke, Dr.-Friedrich-Steiner-Str. 5, 45711 Datteln, Germany. E-mail: pf-niklowitz@web.de ).

Coenzym Q10 hos patienter med fibromyalgi

Zarah Öbergs blogg > onsdag, februari-29-2012

I en studie med 10 patienter med fibromyalgi mättes nivåerna av koenzym Q10 i saliven och blodet. Resultatet visade att komplettering med 300 mg dagligt intag av koenzym Q10 var associerat med minskade besvär. Enligt studiens sammanfattning, så har patienter med fibromyalgi, en viktig dysfunktion i sina Q10-nivåer som enkelt kan korrigeras. Tänk också på att de som äter kolesterolsänkande medicin, samtidigt blockerar produktion av koenzym Q10 i levern, eftersom produktion av koenzym Q10 och kolesterol produceras av samma enzymer.
 
Reference:”Coenzyme Q10 in salivary cells correlate with blood cells in Fibromyalgia: Improvement in clinical and biochemical parameter after oral treatment,” Cordero MD, Santos-Garcia R, Clinical Biochemistry, 2012 Feb 10; [Epub ahead of print]. (Address: Mario D. Cordero, Centro Andaluz de Biología del Desarrollo (CABD), Universidad Pablo de Olavide-CSIC-Junta de Andalucía, ISCIII, Sevilla, Spain).

1 2 3 5
70 st på 5 sidor
FörstaSista