Övervikt kan skapa skrumplever

Nu visar en ny studie att skrumplever inte bara kan kopplas till alkoholmissbruk, utan även till övervikt. Studien baserades på 855 män, varav nästan två procent ev dessa utvecklade skrumplever från övervikt. (Källa: Dagens Nyheter)

Sannolikt beror skrumplevern på deras höga intag av fruktsocker eller fruktsockerbaserade råvaror som high corn-syrup, majssirap, fruktossirap m.m. Fruktsocker bryts till stor del ner i levern och lagras in som fett till cirka tjugo procent. Socker som inte förbränns av aktivitet, omvandlas dessutom till LDL-kolesterol och skapar på så sätt ännu mer ohälsa, samtidigt som det irriterar blodkärlen, särskilt om östrogenet är lågt och inte ger kärlskydd.

Mer om kolhydrater: www.kolhydrater.org

www.kostkoll.se
www.kosttipset.se