Omega-3 minskar riskerna för hjärtsjukdom genom minskade nivåer av homocystein

Tillskott av omega-3-fettsyror minskar nivåerna av den aminosyra som kallas för homocystein. Aminosyran homocystein är sedan länge förknippad med hjärtsjukdom och demens och detta stödjs av en ny metaanalys. Tillskott på 0.2 till 0.6 gram omega per dag räckte för att hålla homocysteinvärdet lågt i blodet.


Höga nivåer av aminosyran hyperhomocysteinemi är en markör för hjärtsjukdom och det anses även vara en riskfaktor för aterosklerotisk sjukdom, vilket bidrar till ökad risk för hjärtinfarkt. Anledningen till att man kom på detta var p.g.a. barn som led av sjukdomen homocystinuri, en sällsynt genetisk sjukdom som orsakar extremt förhöjda homocystein, hade ökade risker för hjärt-kärlsjukdom. Utifrån detta skapades hypotesen att tillskott med B-vitamin kan minska blodets homocystein och på så sätt även minska riskerna för hjärtsjukdom.


Kopplingen mellan homocystein och hjärtsjukdom uppmärksammades nyligen när en metaanalys genomfördes på åtta folsyrastudier. Studien omfattade 37.485 deltagare och visade att risker för allvarliga vaskulära komplikationer, cancer eller dödsfall minskade vid en sänkning av homocystein med 25 procent (Archives of Internal Medicine, Vol. 170, s. 1622-1631).


Anledningen till att omega-3 fettsyror påverkar homocystein tros bero på att det finns ett samband med det B-vitamin-beroende enzym som kallas cystationin-gamma-lyase (CSE). Data från olika djur och in vitro-studier tyder på att omega-3 kan påverka gener som ansvarar för ASM aktivitet dvs: CSE katalyserar omvandlingen av cystationin (fungerar som en intermediär i omvandling av homocystein till cystein).


Source: Nutrition
Published online ahead of print, doi: 10.1016/j.nut.2010.12.011
“High consumption of omega-3 polyunsaturated fatty acids decrease plasma homocysteine: A meta-analysis of randomized, placebo-controlled trials “
Authors: T. Huang, J. Zheng, Y. Chen, B. Yang, M.L. Wahlqvist, D. Li

www.kostkoll.se
www.kosttillskott-guiden.net