Ökning av miljöbilar, sockerrörsbaserad etanoltillverkning och E-colibakterier för dieselproduktion!

Enligt den miljödrivna bilistorganisationen Gröna bilister så ökade miljöbilarna med hela 36,2% under januari 2010 jämfört med 33.1% under 2009. Hela 5 621 miljöbilar registrerades, vilket kan jämföras med 2009 års siffra på 3742 stycken. Det kanske mest intressanta är att det för första gången någonsin är en gasbil som toppar miljöbilsförsäljningen. Av miljöbilarna i januari var 39,8 % etanolbilar, 30,3 % diesel, 16,0 % bensin, 4,0 % hybrid och 9,9 % gas (Källa: BilSweden)

Gotland (45%) störst antal miljöbilar medan danderyd (25%) är den kommun som ligger sämst i antal. Stockholms stad, tillsammans med vattenfall undersöker just nu intresset för elbilar och laddhybrider, främst bland de företag och offentliga organisationer som har en möjlig gemensam upphandling under året. Staden anger att behovet ligger på cirka 12 000 elfordon under de kommande 4 åren, då bland drygt 100 kommuner och företag. Enligt McKinsey så kommer det finnas 15% elbilar och laddhybrider i New York år 2015 samt 9% i Paris och 6% i Shanghai. 

Shell startar sockerrörsbaserad etanoltillverkning genom ett USD 21 mdr joint venture med brasilianska tillverkaren Cosan. De avser öka dagens produktion på 2 mdr l/år till 5 mdr l/år. Också BP har nyligen storinvesterat i brasiliansk etanolproduktion.

Forskare vid US Department of Energy har lyckats modifiera E-colibakterier att producera diesel med hjälp av bakteriens egna fettsyror, utan kemiska tillsatser. Det kan bli klart billigare än att t.ex. producera biobränsle från biomassa. 

Källa: www.gronabilister.se