Ökad förmåga till inlagring av ljus ”Biophotons”, ökar näringsinnehållet i våra livsmedel!

Enzymer är som jag nämnt tidigare mycket viktiga, men den främsta anledningen till att du bör äta massor av rå mat beror på det som kallas ”biophotons.” Detta är ett begrepp som du kanske inte har hört talas om tidigare, men i Europa och i synnerhet Tyskland så finns betydande forskning inom just biophotonans.


Biophotons är de minsta fysiska enheterna av ljus, som lagras i, och används av alla biologiska organismer – inklusive din kropp. Solenergi letar sig in i dina celler via den mat du äter, i form av just biophotons. Biophotons innehåller viktig information, som styr komplexa processer i kroppen och de har befogenhet att reglera och därigenom höja organismerna i din fysiska kropp. Detta visar sig främst genom en känsla av vitalitet och välbefinnande.


Varje levande organism avger biophotons eller ljus med en våglängd mellan 200 och 800 nanometer. Teorier visar att ju högre nivån av ljusenergi som en cell släpper ut, desto större är dess vitalitet. Med andra ord, så desto mer ljus ett livsmedel kan lagra, desto mer näringsrikare är det. Naturligt odlade färska grönsaker och solmogna frukter, är rika på ljusenergi, vilket påvsar att kapaciteten att lagra ljuset är ett mått på matens kvaliteté.

www.detoxa.nu
www.ekologiskaval.se
www.rawfood-kost.se
www.ekologisk-mat.info
www.receptkoll.se
www.kostkoll.se