Öka ditt D-vitamin som skydd mot Morbus Crohns

Den 22 januari publicerade Journal of Biological Chemistry en ny forskningsrapport om hur Vitamin D kan skydda mot tarmsjukdomen Morbus Crohns. Crohns är en inflammatorisk tarmsjukdom som enligt teorier uppkommer på grund av medfödda rubbningar i immunförsvarets reglering av tarmbakterierna. Nyare forskning har även visat på kopplingar mellan människor som bor i olika latituder, vilket innebär att de som bor i ett mörkt land har större risk för utvecklande av Crohns. Detta tyder främst på att D-vitamin från solljus kan vara skyddande, på samma sätt som att D-vitamin främjar immunförsvaret och vårt skydd mot tex influensa. Även variationer i Vitamin D-receptornas gener har kopplats till mottaglighet för Crohns sjukdom samt för systersjukdomen ulcerös kolit, som även den är en inflammatorisk tarmsjukdom.


Researchers at McGill University in Montreal led by endocrinologist John H. White, in collaboration with scientists from the Université de Montréal, discovered that vitamin D acts on the beta defensin gene, which encodes an antimicrobial peptide. The vitamin also affects the NOD2 gene, which informs cells of the presence of invading micro-organisms. Defects in the NOD2 gene mean that the body cannot defend itself effectively against intestinal tract invaders. Both of these genes have been linked to the development of Crohn’s disease.

”Våra data visar för första gången, att D-vitaminbrist kan bidra till Crohns sjukdom,” konstaterar Dr White, som är professor vid McGill’s Department of Physiology.”

För att minska risk för syskon till de patienter som lider av Morbus Crohns sjukdom och som ännu inte har utvecklat sjukdomen, så bör D-vitamintillförseln kontrolleras. De flesta människor skulle behöva komplettera sin kost med tillskott av D-vitamin, särskilt om de bor i ett land med lågt antal soltimmar.      
  
Crohns sjukdom

Crohns sjukdom kan attackera någon del av mag-tarmkanalen och ge en inflammation,  oftast förekommande i den nedre delen av tunntarmen. Sjukdomen kan orsaka sår i tarmen som i sin tur kan urholka till omkringliggande vävnader såsom urinblåsan (Sato S et al 1999), vagina (Feller ER et al 2001), eller till ytan av huden (Tavarela VF 2004).

Inflammation vid Crohns sjukdom är inte begränsad till tarmen då vissa människor som lider av Crohns sjukdom även har inflammation i ögon och leder.


De vanligaste symtomen på sjukdomen inkluderar svår buksmärta med eller utan diarré. Avföringarna är oftast smärtsamma med kramp i högra, nedre sidan av buken, särskilt i samband med eller efter måltid. Personer med Crohns sjukdom har ofta kronisk, långvariga symtom såsom feber, dålig aptit, trötthet och viktminskning. Symtom utanför magtarmkanalen inkluderar ofta ledsmärta, svullnad och ibland ögonsmärta och synstörningar.Även hudutslag kan förekomma och personer som lider av Crohns sjukdom har nästan alltid en viss grad av anemi, både vad gäller dålig järnabsorption samt kronisk blodförlust från inflammerad vävnad.

http://www.lef.org/newsletter/2010/0202_Vitamin-D-Supplements-May-Protect-Against-Crohns-Disease.htm?source=eNewsLetter2010Wk6-1&key=Article&l=0