Nytt projekt i Sverige med sinnenas trädgård och frövalvet i Svalbard!

Jag har just hittat mitt drömjobb… TÄNK att få jobba med att vårda och ta omhand gamla örter och fröer, med fokus på våra sinnen. Inte nog med att det involverar mina älskade örter, utan även mindfulness, vilket är lite komiskt eftersom jag har en örtbaserad smakskola med tema sinnen och smaker just idag. Under min hälsopedagogutbildning, så vistades vi mestadels utomhus och läste exempelvis utomhuspedagogik för Linköpings Universitet. Då besökte vi alla Sveriges rehabiliteringsträdgårdar och det var oerhört tydligt att just vårdande av växter har en positiv inverkan vid rehabilitering.

Visste du att det finns ett globalt frövalv på Svalbard (Svalbard Global Seed Vault). Valvet innehåller en ovärderlig samling av frön, främst med syfte att behålla flertalet utrotningshotade frön men också för att gardera oss OM det skulle ske en katastrof eller liknande. 

En av de senaste tillskotten i fröbanken är Sorghum (en kamelväxt) som är en energirik gröda, känd för sin goda förmåga att anpassa sig och stå emot torka. Den skulle kunna blir en viktig gröda inom jordbruksutveckling i de områden som drabbas av ariditet och salta jordar.

Frövalvet verkar för att samla en genetisk mångfald som är livsviktig, främst nu när vårt klimat blir alltmer opålitligt. På detta sätt så kan våra forskare förädla nya variationer av våra växter, växter som kan trivas i de extremt annorlunda förhållanden som vi förväntas få och de kan återskapa växter som har utrotats.

Sedan februari 2008 har fröerna växt till det gigantiska antalet 400 000 prover. Alla dessa finns som sagt i förvalvet i Svalbard och skyddas i den arktiska permafrosten.


På hemsidan står att läsa följande:  

Svalbards globala frövalv är det ultimata säkerhetsnätet för världens växtmångfald. Syftet med valvet är att skydda världens viktigaste växtgenetiska resurser inom livsmedel och jordbruk med högsta möjliga säkerhet. Svalbards globala frövalv ägs av den norska staten och medfinansieras av Global Crop Diversity Trust. NordGen – Nordiskt Genresurscenter – svarar för den dagliga verksamheten och skötseln av frövalvet.


NordGen under Nordiska Ministerraadet organiserar deponeringen tillsammans med de deponerande genbankerna samt Global Crop Diversity Trust.


Global Crop Diversity Trust, i partnerskap med FN-stiftelsen och med stöd från Bill och Melinda Gates stiftelse, finansierar prepareringen och transporten av fröprover från utvecklingsländer och internationella forskningscentrum som ICRISAT och ICARDA.


I Sverige, norge och danmark har vi även systercenter i form av NordGen, ett Nordiskt Genresurscenter för bevarande och hållbart nyttjande av växter, husdjur och skog. Centret är en sammanslagning av Nordiska Genbanken, Nordisk Genbank Husdyr och Nordiska skogsbrukets frö- och plantråd.

Intressant att fröbanken alltså ägs av Bill Gates. Man undrar stilla varför den har placerats i norge och varför den samlas in på det sätt som den gör. Min teori är återigen att det beror på smälta isar och ökad mängd vatten som svämmar över. Norge och Sverige är förskonade i just detta avseende, vilket kan vara en av anledningarna till placeringen. Det är dessutom en möjlighet för världen att återfå all grödor, sen när alla våra växter har blivit smittade av GMO…!

Hur som helst, så vore det en fantastisk dröm att få arbeta i en sådan verksamhet. Tänk att få ta omhand växter och värna om vår natur. I dagarna öppnade en ny sådan verksamhet, ”Sinnens gård”, som är en helt igenom ekologisk visningsträdgård vilket även används i grönt rehabiliterings- syfte. Jag ska självklart besöka den vid tillfälle, då den omnämns som ”lustfylld och rogivande, en upplevelseträdgård för alla sinnen”. Trädgården består av krydd- medicinal och kulturväxter som fanns på torp och gårdar förr i tiden.

Kopplingen mellan ovan nämnda verksamheter är att fröerna till alla grönsaker och vissa blommor kommer från just Nordisk genbank, vilket innebär att de även har ett kulturhistoriskt värde. Trädgården ligger mellan Askersund och Motala…

www.ekologiskaval.se
www.ekologisk-mat.info
www.kostkoll.se
www.detoxa.nu