Nypon kan minska kardiovaskulär risk hos överviktiga människor

En randomiserad, dubbelblind, crossover studie utförd på 31 försökspersoner visade att daglig konsumtion av nyponpulver kan ge minskade risker för kardiovaskulära sjukdomar. Testpersonerna var överviktiga personer med normal eller nedsatt glukostolerans. Under en period på 6 veckors erhöll de antingen en drink med 40 g nyponpulver eller placebo. Vid studiens start och slut mättes kroppsvikt, glukostolerans, blodtryck, blodlipider och markörer för inflammation. Testgruppen som fick nypondrinken visade en reduktion av det systoliska blodtrycket, lägre totalt plasma-kolesterol, lägre low-density lipoprotein (LDL) kolesterol och ett förbättrat förhållande mellan LDL och HDL-kolesterol.

Reference: ”Effects of rose hip intake on risk markers of type 2 diabetes and cardiovascular disease: a randomized, double-blind, cross-over investigation in obese persons,” Andersson U, Berger K, et al, Eur J Clin Nutr, 2011 Dec 14; [Epub ahead of print].  (Address: C Holm, Department of Experimental Medical Science, Lund University, Lund, Sweden. E-mail: cecilia.holm@med.lu.se ).

Läs mer om kost och hälsa:

www.rawfood-kost.se
www.vegetarisk.info
www.kostkoll.se
www.kosttipset.se
www.vitaminochmineral.se
www.kosttillskott-guiden.net
www.naturmedicin-guiden.se
www.kolhydrater.org
www.gravidkost.se
www.piggabarn.se
www.friskabarn.se
www.receptkoll.se
www.ekologiskaval.se
www.ekologisk-mat.info
www.detoxa.nu
www.detox-guiden.se
www.skoldkorteln.info
www.allergi.biz
www.astma-guiden.se
www.kemikalier.eu