Ny studie visar att järntillskott vid graviditet kan minska risk för låg födelsevikt och prematura födslar

Järnbrist är vanligt i andra och tredje trimestern av graviditeten, enligt en ny studie som genomförts för att bedöma järnstatusen hos ett representativt urval av amerikanska kvinnor.


I studien, som publicerats i American Journal of Clinical Nutrition, beskrivs fördelningen av kroppens totala järn och förekomst av järnbrist hos amerikanska gravida kvinnor. Studien fann att att järnbrist (som definieras av att kroppens totala järn är för lågt) är mer utbrett än vad som tidigare rapporterats i studier som berör icke-gravida kvinnor och barn mellan ett och fem år gamla.

Järnbrist är den vanligaste formen av näringsbrist, som främst ses hos förskolebarn och kvinnor i fertil ålder. Randomiserade kontrollerade studier har föreslagit att samhällsomfattande tillskott med järn under graviditeten kan minska riskerna för låg födelsevikt och prematura födslar.


Source: American Journal of Clinical Nutrition
Published online ahead of print, doi: 10.3945/​ajcn.110.007195
“Assessment of iron status in US pregnant women from the National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES), 1999–2006”
Authors: Z. Mei, M.E. Cogswell, A.C. Looker, C.M. Pfeiffer, S.E Cusick, D.A Lacher, L.M. Grummer-Strawn

Mer om järn, järnbrist och kost för barn och gravida

www.kosttillskott-guiden.net
www.naturmedicin-guiden.se
www.kostkoll.se
www.vitaminochmineral.se
www.kosttipset.se
www.rawfood-kost.se
www.ekologiskaval.se
www.ekologisk-mat.info
www.gravidkost.se