Ny studie visar att Bisfenol A (BPA) ökar testosteronhalterna hos män!

En grupp internationella forskare har fått ett stort genombrott gällande Bisfenol A. Studien visar att bisfenol A (BPA) kan orsaka förändringar i de manliga könshormonerna hos människan, vilket kan ha oerhörda konsekvenser. Studien utfördes av Medical School and University of Exeter i Storbritannien, och visade att det fanns samband mellan högre BPA exponering och en ökning av testosteron.nivåerna i blodet.

Forskarna konstaterade att BPA har en liknande molekylär struktur som östrogen och påpekade också att det finns bevisas för att de kemiskt medför störningar i könshormonernas signalering. Detta är den första stora studien på BPA från ett europeiskt land och den bekräftar att exponeringar i befolkningen inte är försumbara.

www.zarahssida.se