När dina styrkor och uppmärksamma dina svagheter med Ayurveda

Visste du att Ayurveda är ett 5000 år gammalt hälsosystem från Indien, som betyder “kunskap om livet”. Skriften över det ayurvediska hälsosystemet har praktiserats i över 3500 år, sedan det skrevs ner på pränt i Charaka Samhita och är ett helt fantastiskt sätt för att finna helhetshälsa. I samma ”tänk” innefattas även mediation, yoga och astrologi.


Helhetssyn där både själ, kropp och sinne tas i beaktning bidrar till balans i livet och en förmåga till att själv ta hälsan under kontroll. God kost och/eller träning bidrar sällan till en hälsosam livsstil utan en balans av återhämtning, glädje, socialt umgänge MEN framförallt, så behövs kunskapen om DIG själv, dina drömmar, mål, styrkor och svagheter. För att bli en del av en helhet, så behövs insikt om att det centrala inte är du och jag eller ni och vi utan att det handlar om VI ALLA tillsammans.


Inom Ayurvedan utgår man från 3 olika bastyper som kallas för vata, pitta och kapha. Vata sätter saker i rörelse och bygger på förändring, kreativitet, konstnärlighet, livfullhet m.m. En obalanserad vattapersonlighet kan bli rastlös, verka bräcklig och få ångest och/eller dålig matsmältning.


Pittapersonligheten förbränner genom aktivitet, passion och är snabb, stark, företagsam och fokuserad men kan bli arg, irriterad, frustread och få problem med eksem och magen om den är i obalans. Sist men inte minst, så står kapha för struktur och begränsning, visar på omtänksamhet, förlåtande och tolerans som i obalans yttrar sig som lathet, passivitet, vikt- och hudproblem.