MS-sjuka möss botades av mjölksyrebakterier

Häromveckan skrev TT om möss med svåra sjukdomstillstånd inom diagnosen MS, som återhämtade sig på kort tid och blev helt friska, detta med hjälp av vanliga mjölksyrebakterier. Jag har skrivit om kopplingarna mellan tarmen och autoimmuna sjukdomar i flera år och är inte alls överraskad, eftersom de härstammar från en läckande tarm… dvs diagnosen ”Leaky Gut Syndrome”. Det mest skrämmande med detta är att de flesta av svenska läkare inte känner till detta, trots att det diagnoseras och behandlas i exempelvis USA, flertalet europiska länder och till och med i norge.


Hur som helst, så är det enligt Lunds Universitet, stor sannolikhet att ovan nämnda upptäckt även gäller för människor och resultatet presenterades nyligen i den vetenskapliga tidskriften Plos One. Tillfrisknandet har gått snabbt och efter endast 3 veckor, syns en påtaglig förbättring, på grund av att probiotikan har ökat de regulatoriska T-cellerna, som har till uppgift att reglera och dämpa immunförsvaret.

Flera forskningsstudier tyder på T-cellerna fungerar sämre hos patienter med autoimmuna sjukdomar så som MS. Mjölksyrebakterier har även använts till studier på andra autoimmuna sjukdomar och påvisar positiva resultat även där. Dessa studier är inte publicerade ännu!

www.kostkoll.se
www.detox.vitamera.se