MS-medicin i tablettform (Gilenya) kan minska antalet MS-skov

De lärda tvistar om både orsak och lämplig behandling till MS som sjukdom. Vissa hävdar att MS är förknippat med stress eller läckande tarm, andra att det uppstår från järnförgiftning och andra hävdar att det är kopplat till intag av allergener, främst mjöl och mjölk.

Oavsett, så har det kommit en ny medicin som är i tablettform, vilket kan underlätta oerhört för de som lider av sjukdomen. Tabletterna skall ge en markanf förbättrad effekt och ge en rejäl minskning av antalet skov.


Patienter som trots regelbundna injektioner med beta-interferon får många och svåra försämringsperioder, i så kallade skov, kan få bättre effekt med dessa tabletter. Samma sak gäller de patienter som försämras snabbt.

Studien på den nya medicinen omfattas av totalt 4 000 MS-patienter världen över. I jämförelse med ett av de mest förskrivna MS-preparaten, Avonex, minskade Gilenya antalet återfall med 52 procent på bara ett år. Med färre skov minskar den påverkan som sker på hjärnan och det är därmed enklare att motverka de funktionsnedsättningar som ofta uppstår vid MS.

Gilenya innehåller substansen fingolimod som fungerar på ett helt annat sätt än tidigare preparat. Det ser till att de aggressiva lymfocyter som förstör nervfibrernas beläggning i centrala nervsystemet hålls kvar i lymfkörtlarna. På så sätt kommer de inte åt nervfibrerna i hjärnan och ryggmärgen. Resultatet är en mindre inflammatorisk skada på nervcellerna. Avslutas behandlingen återfår lymfocyterna dock sina ursprungliga egenskaper varför medicinen måste tas varje dag.

Källa: Aftonbladet

www.friskabarn.se