Motverka mikrober (svamp, bakterier virus) och inflammationer från histamin och basofil med ökning av lymfocyterna!

Igår talade Mic McMullen om vita blodkroppar och läkarvårdens mätning av kvantitet istället för kvalité. Om du går till doktorn så mäter han om du har vita blodkroppar medan det i själva verket är viktigt att se vilka vita blodkroppar som du har i blodet. Vi har både Neutrofilerna, lymbocyterna och Eosinofier som alla har olika funktioner.

Neurofiler och lymfocyter för att motverka bakterier, svamp, virus, tumörer och skadade celler!

Neurofilerna äter bakterier, svamp och skadade celler. De är rörliga vilket alltså bara syns bara på levande blod medan lymfpcyterna motverkar virus, tumörer, parasiter, allergier, svamp och aktiveras när du behöver skyddet. Det är just lymfocyterna som aktiveras vid vaccinering, finns som B, T och killercells och aktiveras av hormoner. Dett gör alltså att de kan bli sämre om du har problem med hormonerna ELLER om du intar saker som hämmar funktionen som tex alkohol. 

Sämre tarmmiljö ökar produktion av eosinofier, histamin, basofil, allergiska reaktioner och inflammation i organen!
 
 
Vid ogynnsam tarmmiljö, så ökar eosinofier, som motverkar mask och svamp, aktiveras vid behov och ger ett allergisk tillstånd vid dålig tarmmiljö. Det finns alltså en tydlig koppling mellan dålig tarm, ökning av eosinofier och allergiska tillstånd. När eosinofier ökar, ökar även histamin i kroppen och basofil, som ger inflammationer i tex organ.

Vita blodkropparnas funktion i kroppen

Vita blodkroppar har således en oerhört viktig funktion i kroppen, vilket gör att det är viktigt att kolla så att de vita blodkroppar som har ökat vid sjukdom är eosinofierna och inte lymfocyterna och neutrofilerna, som har goda, positiva funktioner i kroppen. 

Motverka svamp, virus, bakerier och inflammationer

Motverka mikrober och inflammationer genom att öka lymfocyterna i kroppen, särskilt vid virusinfektion och svamp. Se även till att ha en frisk och stark mjälte. Lymfocyterna ökar du främst genom att äta gott om proteiner (tex glutamin), så att du får svavel och produktion av vita blodkroppar. Lymfocyterna (T och B) är beroende av glutamin och glukos för att kunna utvecklas och jobba för immunförsvaret. Glutamin ingår även i glutathione synthesis som behöver svavel, är viktig för lymfkörtlar (alltså även mjälten), tunntarm (sugs upp till 50% i tunntarmen), benmärgen (produktion av nya celler) makrofager, neutrofiler och lymfocyter samt att det har en PH-reglerande effekt i njurarna.
 
Stark mjälte renar blodet och minskar autoimmuna sjukdomar

Om du har en mjälte som är dålig, så har kroppen inte möjlighet att rena blodet och rensa bort skräp och ta bort döda, trasiga röda blodkroppar. Mjälten är kroppens största körtel och har en fantastisk funktion i kroppen.  En nedsatt mjälte ger alltså kroniska immunförsvarsproblem, vilket ofta ger uttryck i autoimmuna sjukdomar eftersom blodet och kroppen inte rensas från skräp.

www.kostkoll.se
www.detoxa.nu
www.receptkoll.se
www.ekologiskaval.se
www.rawfood-kost.se
www.ekologisk-mat.info
www.kosttipset.se
www.vitaminochmineral.se