Mimosa Pudica mot parasiter / mask

Mimosa Pudica är ett medel som används inom funktionsmedicin, och fantastiskt som antiparasitmedel och för att bli av med envis mask.

När du använder dig av mimosa pudica som frö, så kan de komma ut hela i din avföring. Detta beror på att du inte har de enzymer som krävs för att bryta ner denna typ av frön. Liknande effekt får du från chiafrön eller andra frön, som också lätt passerar hela genom magtarmkanalen förutsatt att du inte krossat dem innan förtäring. När du börjar ta mimosa pudica, så rensar det ut parasiter som finns i ditt matsmältningssystem.  Upp till 30% av de parasiter som rensas ut kan ses av oss människor. Resterande 70% är mikroskopiska, kan på så vis inte ses med blotta ögat, men kan ändå skapa mycket besvär i tarmen.

En vanlig parasit som vi ofta ser i avföringen är helminter (parasitiska maskar) som, när de är vuxna, är tillräckligt stora för att vi ska kunna se dem. För de mindre parasiterna, såsom protozoanparasiter, som är en enda cell i storlek, krävs dock mikroskop.

Parasiter är egentligen väldigt spännande små organismer, och när vissa av dem dör så släpper de ut enzymer som ”upplöser” deras kroppar. Detta gör att du mycket väl kan ha parasiter i din magtarmkanal utan att veta om det. Ofta ser man att avföringen ändrar karaktär under utrensningsperioden, oavsett om man använder mimosa pudica eller andra parasitkurer. Det är mycket viktigt att eliminera parasiter från tarmen för att på bästa sätt kunna återställa tarmfloran.

Först och främst så kan det vara klokt att se över om du har parasiter och isåfall vilka. Detta gör man med ett avföringstest från Labrix/Doctors Data, där du mäter parasiter och eventuellt även ser över din tarmflora och om det förekommer svampöverväxt. För att veta mer om dessa tester, maila tidsbokning@zarahssida.se.

Myter om mimosa pudica 

Det finns många myter om mimosa pudica, och en av dem är att den skulle påverka sömnen på ett mindre bra vis. Det stämmer inte, men däremot så kan parasiter störa sömnen då de producerar inflammatoriska toxiner när de dör. Det är alltså inte mimosa i sig som stör sömnen, utan att du får mer gifter som levern behöver arbeta med att eliminera. Detta är dock en positiv avgiftning som brukar ge med dig vartefter problemet avtar. Om du  upplever besvär med sömnen, så kan du även minska ner på din dos och reningstakt, och på så vis minska dina symtom.  Ofta märker man att det är levern som arbetar om man tex vaknar mellan 01.00-03.00 på natten, då det är leverns tid för avgiftning.

Parasiter kan också blockera din gallakanal, som frigör galla i tunntarmen (galla produceras i levern och transporteras via levergångarna till gallblåsan och sedan vidare till tarmen via gallgångarna). Det man kan göra för att minska denna påverkan är att använda sig av toxinstöd, det vill säga tillskott som hjälper till att eliminera gifter såsom MSM, chlorella, zeoliter eller liknande.

Den andra dräneringsvägen du behöver för din avgiftning är tjocktarmen. En del av den toxinbelastade gallan tar sin väg genom tarmen och elimineras via din avföring (vi har 4 avgiftningsvägar, avföringen, urinen, utandningsluften, svettning samt hos kvinnor även menstruationsblodet). Även här hjälper det med toxinbärare såsom MSM och chlorella. Det är också viktigt att inte ha förstoppning utan att avföringen kommer ut som önskat.

En annan intressant sak är att parasiter kan störa extra mycket vid fullmåne, då det gör dem mer aktiva. Vissa parasiter är då mer benägna att flytta in i tarmen för att reproducera sig. Det positiva är att det är lättare att eliminera dem när de förflyttar sig. Parasiter har en fantastisk förmåga att gömma sig och bygga sköldar kring sig, på samma sätt som virus. Detta gör att de kan vara svåra att döda om det inte görs på rätt sätt. När de är aktiva och förflyttar sig är de således mer sårbara och lättare att eliminera. Man kan således gärna öka dosen med mimosa pudica under nätterna precis före, under och efter fullmåne. Om du trots detta upplever att din sömn störs, så kan du ta större dos på morgonen istället för på kvällen, som man gör med andra aktiverande tillskott som örter eller näringsämnen som aktiverar kroppens sympatiska nervsystem.

Mimosa pudica frö bör inte heller påverka ditt blodsocker negativt. I själva verket tyder vissa djurstudier på att hela växten och vissa extrakt från den kan ha blodsocker (glukos) sänkande effekt vid diabetes. Eftersom din kropp avgiftar från bukspottkörtelparasiter så är det möjligt att det påverka blodsockret då din lever och bukspottkörtel spelar viktiga roller i glukosmetabolismen. Parasiter kan gömma sig i dessa organ och störa din blodsockerkontroll vilket innebär att en parasitkur kan göra ditt blodsocker mer stabilt. Vissa parasiter lever dessutom på socker och andra raffinerade kolhydrater.

En annan viktig sak kring Mimosa pudica är dess påverkan på fertiliteten. I Indien har rot från Mimosa pudica använts som tillfälligt preventivmedel och djurstudier som testade växtens blad- eller rotextrakt antyder att de kan förändra nivåer av reproduktionshormon och eventuellt minska fertiliteten.  Detta har emellertid inte påvisats med frön från Mimosa pudica utan endast med extrakt från rot. I klinisk praxis har det dessutom observerats att par som tagit Mimosa pudica-frö på lång sikt har kunnat bli gravida. Det finns således inga bevis på att fröet stör hormoner eller orsakar infertilitet. Det är fortfarande bäst att konsultera din läkare för vägledning om denna fråga uppstår.

Det som däremot är intressant är att parasiter är kopplade till infertilitet, vilket gäller både män och kvinnor. Att avlägsna parasiter kan således förbättra fertiliteten. Man får inte heller glömma att tarmfloran är viktig för omvandling av signalsubstanser och att hormoner transporteras en bit i tarmen innan de återpptas av levern, vilket innebär att tarmfloran är otroligt viktig för god balans på signalsubstanser och god kvalite på hormoner.

Det kan också vara klokt att tänka på att parasitinfektioner kan förändra hur dina tarmar fungerar som tex när du blir infekterad med parasiten Giardia som skapar riklig diarré. Parasiters effekter på dina tarmar kan dock vara mer subtila och de kan orsaka både förstoppning och oregelbundna tarmvanor. Det är därför viktigt att se till att tarmen hela tiden är igång och att det inte uppstår förstoppning. Använd mycket fibrer i din kost och komplettera med prebiotika i form av fibrer med mera. Alla människor reagerar olika på en parasitkur, med allt från diarre till förstoppning. Vid förstoppning kan du minska ner din dos och tänka på att dricka mycket vatten. Gott om vatten är viktigt under en utrensning oavsett.

Du behöver inte oroa dig för att parasiter vänjer sig vid frön från mimosa pudica, då det inte är möjligt och de således inte kan bli ineffektiva. Frön från Mimosa pudica är inte något som parasiter vänjer sig vid eller bygger upp en tolerans mot. Fröet fungerar genom att ta tag i oönskade parasiter och dra dem ut från tarmen genom din avföring.

Bra saker att tänka på när du använder mimosa pudica som parasitkur, är att du kan få effekt utan att du märker det. Om du, trots detta, inte upplever effekt så kan du testa att öka dosen. Vid starka avgiftningssymtom, så minskar du helt enkelt dosen och trappar upp långsamt. Tänk också på att separera mimosa pudica-frö och andra kosttillskott med minst 30 minuter och helst en timme. All läkemedelsanvändning skall separaras minst 2 timmar. Om du använder kaffelavemang som komplement, så gör du lavemang på kaffe som första del i din behandling och tar mimosa pudica-frö efter ditt lavemang är avslutat.

Resultatet brukar variera och för vissa blir de helt bra på bara några månader, medan det tar längre tid för andra. Detta beror mycket på hur stora besvär som finns samt även på behandlingstakten och övrig livsstil.

Källa:
www.zarahssida.se
https://microbeformulas.com/blogs/microbe-formulas/15-mimosa-pudica-myths-mistakes-and-faqs