Metaanalys: Omega 3-fettsyror minskar risk för hjärtkärlsjukdom

En metaanalys av studier visar på de fantastiska effekter som omega-3 fettsyror har vid hjärtkärlsjukdom och vid förebyggande behandling av sjukdomar relaterade till hjärta och kärl. Författarna drar slutsatsen att ”marina omega-3 fettsyror är effektiva för att förhindra kardiovaskulära händelser, hjärtdöd och koronara händelser, särskilt hos personer med hög kardiovaskulär risk.

I metaanalysen ingår kliniska prövningar och randomiserade kontrollerade studier av omega-3 fettsyror i kapslar eller genom intag under 6 månader eller längre. Resultatet visar 10 procent total minskning av risk för kardiovaskulära sjukdomar (oavsett slag) samt 9 procents minskning av risk för dödsfall från hjärtsjukdomar och 18 procents minskning av koronara händelser (fatal och icke-dödlig). Studierna visade även 5 procents minskad risk för total dödlighet.

Reference:”Long chain omega-3 fatty acids and cardiovascular disease: a systematic review,” Delgado-Lista J, Perez-Martinez P, et al, Br J Nutr, 2012 June; 107 Suppl 2; S201-13; [Epub ahead of print].  (Address:  Lipids and Atherosclerosis Unit, Department of Medicine, IMIBIC/Hospital Universitario Reina Sofía/Universidad de Cordoba, Cordoba, Spain).

Läs mer om kost och hälsa:

www.rawfood-kost.se
www.vegetarisk.info
www.kostkoll.se
www.kosttipset.se
www.vitaminochmineral.se
www.kosttillskott-guiden.net
www.naturmedicin-guiden.se
www.kolhydrater.org
www.gravidkost.se
www.piggabarn.se
www.friskabarn.se
www.receptkoll.se
www.ekologiskaval.se
www.ekologisk-mat.info
www.detoxa.nu
www.detox-guiden.se
www.skoldkorteln.info
www.allergi.biz
www.astma-guiden.se
www.kemikalier.eu