Medicinsk geologi och cellstress!

Jag fascineras oerhört mycket av hur sjukdomar uppstår i olika områden, sk medicinsk geologi. Det är märkligt att vi inte tar mer hänsyn till det, eftersom våra geologiska förutsättningar inverkar i allra högsta grad. Exempel på detta är allt från mineraler som varierar i marken, kemikalier som finns i grundvattnet, hur solljuset och mörkret påverkar, hur klimatet är, om det blåser mycket eller lite, hur luftfuktigheten är och mycket, mycket mera. Medicinsk geologi är ett relativt nytt begrepp som till stor del ingår i min kurs till hälsocoach.

En annan intressant sak är cellstress, som till stor del beror på strålningen vi har runt om kring oss. Cellerna är ju små energikraftverk och deras funktion slås ner och/eller påverkas av strålningen, så att deras energifält inte fungerar som det ska. Sk. cellstress kommer sannolikt att bli allt vanligare och mer omtalat, men det är långt kvar tills människor förstår hur illa strålningen påverkar deras celler.  

www.kemikalier.eu
www.ekologiskaval.se
www.ekologisk-mat.info

www.zarahssida.se