Må bättre och stressa ner i genomtänkta parker och harmoniska trädgårdar

Träd, buskar och växter är oerhört viktigt för allt liv på jorden och det är viktigt att vi värnar om både dem och våra djur. I många större städer finns stor anledning till genomtänkta parksättningar, inte bara p.g.a. djurriket, utan även för att det sänker människans puls och minskar på vår stress. Det finns en lång rad studier som stödjer trädgårdsterapi, som terapimetod. Tänk dig, exempelvis NY eller London utan parker..?

Som trädgårdsdesigner och utbildad inom trädgårdsterapi, så brinner jag för naturen och det faktum att vi kan placerar växter på ett genomtänkt sätt, för bästa välmående för både plantan/trädet och för oss människor. Visste du t ex att ett normalstort träd med en krondiameter på cirka 15 meter reducerar vindstyrkan med upp till 50 procent. Lite större träd kan såldes bidra med skydd inte bara från insyn, utan även från hård vindstyrka. Minskad vindstyrka gör att de fastigheter som ligger i parkens närhet, inte behöver samma uppvärmning, och med lite smart planering så kan du minska uppvärmningen i ditt hus, med endast rätt val av trädets placering. Lägre vindstyrka, bidrar även med en mer harmonisk miljö, för dig som vill använda parken eller trädgården som rekreation.  

Träd bidrar även till ökad syresättning i luften, då ett normalstort träd med en krondiameter på cirka 15 meter producerar 1,7kr syre i timmen. Detta motsvarar behovet för cirka 64 människor. Ett normalstort träd med en krondiameter på cirka 15 meter filtrerar dessutom bort upp till ett ton damm per år. En undersökning visar att en normalstor lind, fångar upp cirka 9 kg stoft (ohälsosamma partiklar) per säsong (Källa: Trädplan för Malmö). Att rena en stad med parker och trädsättningar är såldes av yttersta vikt för en trevlig ooch hälsosam stadsmiljö.

Träd är inte bara vinddämpande, utan minskar avdunstning. Vinddämpningen bidrar dessutom till minskade uppvärmningsbehov av byggnader i trädens närhet. Ett missuppfattning är att träd och buskar är bullerdämpande, vilket sällan stämmer. Visst kan det avskärma den visuella stressen, men den auditiva avlastningen är väldigt liten. Däremot, så kan upphöjda kullar vara en god idé om huset ligger nära en bullrande väg eller om man vill avfjärma en park från omkringliggande trafik.

Ett normalstort träd (eller snarare deras blad) producerar en syremängd, motsvarande förbrukning för cirka 60 personer. Bladverket bidrar även med vattenånga, som minskar stoft i omgivningen, samt sänker temperaturen så att klimatet blir trevligare. Den stora produktionen av vattenånga, beror på fotosynteses som avger det vatten som trädet suger upp via sitt rotsystem. Ett normalstort träd konsumerar cirka 40 000 liter vatten per år, men då minimalt under vintersäsong.

Man får inte heller glömma att träd är en fin och viktig boplats för många djur/fåglar. Det är viktigt med mångfald, då olika träd drar till sig olika djur. Ek, björk och sälg har exempelvis cirka 100 fjärilsarter i sin flora, medan mer än 500 olika arter av skalbaggar lever i eken.

Ovan nämnda anledningar, är bara några få av alla de viktiga saker som skog och mark bidrar med. Det är viktigt att värna om parker, att tänka genom park- och trädgårdssättningar/planteringar och att tänka på mångfald/flora, för djurens och jordens väl.

Exempel på träd, anpassade för torg eller innegårdar, med torra vinddämpande arealer är smalbladig ask, naverlönn, dvärglönn, ginkgo, humlebok, silverpäron, silverlind eller vitoxel, medan vindutsatta områden, som gator m.m. kan passa fint för rödask, svarttall, tall, ek, hagtorn, skogslönn m.fl.

I parkmiljöer är oftast markerna torrare och lättare, så det krävs träd med lägre behov av vätska och träd som är vindtåliga. Exempel på dessa är: Skogslönn, tall, asp, bergek, silverlind, rönnsumak eller vitoxel. Naverlönnen trivs i både vindstilla och vindutsatta områden och även i torrare jordar i parkmiljö. Vid kusten, där saltnivåerna är högre, trivs endast de träd eller buskar som tål saltvatten, såsom tex ask, skogsek, tall, silverpoppel eller kanadapoppel.

Tänk även på placeringar utifrån väderstreck, hur solen faller på, och hur underlaget ser ut. Och plantera gärna växter som ger möjlighet till frukt, bär eller medicinska substanser, för ökat värde. Du kan inte ersätta nya träd med gamla träds positiva påverkan på naturens balans, utan behöver isåfall slussa ut gamla träd, och plantera nya med utstuderad planering. Tänk även på variationen i det du planterar, då olika träd och buskar (… såsom angivet ovan…) drar till sig olika djur.

Läs mer om inneväxter som filtrerar inneluften:
blog.php?bid=815

Läs mer om kost och hälsa:

www.rawfood-kost.se
www.vegetarisk.info
www.kostkoll.se
www.kosttipset.se
www.vitaminochmineral.se
www.kosttillskott-guiden.net
www.naturmedicin-guiden.se
www.kolhydrater.org
www.gravidkost.se
www.piggabarn.se
www.friskabarn.se
www.receptkoll.se
www.ekologiskaval.se
www.ekologisk-mat.info
www.detoxa.nu
www.detox-guiden.se
www.skoldkorteln.info
www.allergi.biz
www.astma-guiden.se
www.kemikalier.eu