Laserakupunktur och LED Ljusbehandling effektivt vid behandling av allergisk rinit hos barn

I en randomiserad studie med 40 pediatriska patienter med perenn allergisk rinit (mellan 7 och 18 år gamla) påvisades goda effekter vid behandling med LED ljusterapi eller laserakupunktur. Testpersonerna följdes upp efter ett år och forskarna konstaterade att båda teknikerna är lika säkra, pålitliga, icke invasiva och framgångsrika.” Reference:”Comparative study in the management of allergic rhinitis in children using … Fortsätt läsa Laserakupunktur och LED Ljusbehandling effektivt vid behandling av allergisk rinit hos barn