Låga D-vitaminnivåer kan ge ökad dödlighet

En nyligen genomförd meta-analys visar ett samband mellan vitamin D-nivåer och mortalitet av alla former av orsaker. Analysen omfattar 182 152 människor från den allmänna befolkningen, alla i åldern 20 år eller äldre. Resultatet visade att det fanns ett tydligt samband mellan låga D-vitaminnivåer och ökad risk för dödlighet. Försökspersonernas D-vitaminnivåer mättes mellan januari 2008 och december 2009, och deras vitalstatus konstaterades till och med augusti 2011. Medianuppföljningstiden var 28.5 månader och under den tiden hann 7 247 deltagare avlida.

Reference:”The Risk of All-Cause Mortality Is Inversely Related to Serum 25(OH)D Levels,” Saliba W, Barnett O, et al, J Clin Endocrinol Metab, 2012 May 30; [Epub ahead of print]. (Address: Walid Saliba, M.D., M.P.H., Department of Community Medicine and Epidemiology, Carmel Medical Center, Haifa, Israel. E-mail: saliba_wa@clalit.org.il ).

Läs mer om kost och hälsa:

www.rawfood-kost.se
www.vegetarisk.info
www.kostkoll.se
www.kosttipset.se
www.vitaminochmineral.se
www.kosttillskott-guiden.net
www.naturmedicin-guiden.se
www.kolhydrater.org
www.gravidkost.se
www.piggabarn.se
www.friskabarn.se
www.receptkoll.se
www.ekologiskaval.se
www.ekologisk-mat.info
www.detoxa.nu
www.detox-guiden.se
www.skoldkorteln.info
www.allergi.biz
www.astma-guiden.se
www.kemikalier.eu