L-citrullin i vattenmelon kan minska risk för hjärtkärlsjukdom…!

Extrakt från vattenmelon kan minska risk för hypertoni (högt blodtryck), enligt en ny pilotstudie. Forskningen, som har utförts av matforskare vid Florida State University visar att 6 veckor med L-citrullin-extrakt från vattenmelon, sänkte blodtrycket.

L-arginin är en viktig del i bildandet av kväveoxid, som fungerar som en regulator för blodtrycket genom dess effekter på blodkärlen. L-arginin rekommenderas inte så ofta eftersom det kan ge illamående, tarmprolem och diarré. Vattenmelon är rik på L-citrullin, som är nära släkt med L-arginin, vilket kan ge samma eller liknande effekter.

Source: American Journal of Hypertension
Published online ahead of print, doi: 10.1038/ajh.2010.142
“Effects of Watermelon Supplementation on Aortic Blood Pressure and Wave Reflection in Individuals With Prehypertension: A Pilot Study”
Authors: A. Figueroa, M.A. Sanchez-Gonzalez, P.M. Perkins-Veazie, B.H. Arjmandi

www.kosttillskott-guiden.net
www.kostkoll.se
www.zarahssida.se