L-arginin och antioxidanter kan minska riskerna för havandeskapsförgiftning

L-arginin tillsammans med antioxidanter minskar riskerna för havandeskapsförgiftning
En randomiserad, blind, placebo-kontrollerad klinisk studie med 450 kvinnor, visar att antioxiderande vitaminer och L-arginin kan mnska förekomsten av havandeskapsförgiftning. 


Reference:”Effect of supplementation during pregnancy with L-arginine and antioxidant vitamins in medical food on pre-eclampsia in high risk population: randomised controlled trial,” Vadillo-Ortega F, Perichart-Perera O, et al, BMJ, 2011 May 19; [Epub ahead of print]. (Address: Department of Experimental Medicine, School of Medicine, Universidad Nacional, Autonoma de Mexico, Torre de Investigacion, 3er Piso, Ciudad Universitaria, Mexico, D F 04510). 

www.kosttillskott-guiden.net
www.kostkoll.se
www.naturmedicin-guiden.se
www.gravidkost.se
www.piggabarn.se
www.friskabarn.se
www.vitaminochmineral.se