Skicka Kalla fakta… En tredjedel av riksdagens ledamöter uteblir vid votering, trots skyhöga arvoden! till en kompis som ett e-postmeddelande!

  • captcha