Kalium, pot ashes, pottaska, qali… Kärt barn har många namn!

Kalium heter potassium på engelska och det är därför vi kallar det för pottaska från engelska pot ashes. Kommer även från latinets kalium och arabiskans qali.