K-vitaminspruta efter förlossningen

K-vitaminet sprutas in i våra barn direkt efter förlossningen, ofta utan föräldrarnas vetskap, vilket faktiskt är olagligt eftersom det inte får genomföras hälsoingrepp utan föräldrarnas samtycke, detta enligt den svenska lagen. 

Personalen bör enligt lagen ge er en allsidig information om sprutan, där de talar om att den innehåller konserveringsmedel, giftiga kemikalier och att det i flertalet studier har framkommit att K-vitaminsprutan ger en ökad risk för barnleukemi. Babyn kan dessutom få traumatiska problem på grund av den smärta som man utsätter den för så tidigt efter förlossningen.
 
Enligt många så triggar K-vitaminsprutan igång allergier redan från start och den har förknippats med plötslig spädbarnsdöd.  
 
K-vitaminet infördes på 1970-talet för att barnets blod skulle koagulera MEN om barnen skulle ha förblödit utan vitaminet så skulle människosläktet ha dött ut för länge sedan, inte sant? K-vitamin behövs som sagt för att blodet ska ha förmåga att koagulera, dvs: levra sig och på så sätt så kan vitaminet få blödningar att upphöra.

K-vitamin bildas i tarmarna hos ett barn, så fort barnet börjar amma av mammans mjölk (eller får ersättning). Det tar cirka 3 dygn innan K-vitaminnivån är normal hos barnet, vilket visar att det är otroligt onödigt att ge en spruta för det. Det viktiga är alltså att få igång amningen på ett bra sätt och/eller ge bra ersättning (ekologisk eller hemmagjord på bra, glutenfria råvaror). Eftersom K-vitamin är fettlösligt så det går det även över via bröstmjölken precis som vitamin D. Det är alltså en vana att ge K-vitaminsprutan, snarare än en viktig överlevnadsåtgärd för barnet.

OM man misstänker inre blödningar eller om någon skulle tappa barnet i golvet, då kan det ha en funktion MEN det som sällan lyfts fram är att det lika gärna kan hända något med barnet under förlossningen, då det inte har K-vitaminet alls. Intressant är också att K-vitamin bildas i tarmarna hos människan och främst finns rikligt runt analöppningen. Det är med andra ord helt naturligt att barnet får K-vitamin från mamman under förlossningen OM hon är inte för rentvättad. De naturliga bakterier som behövs under och efter en förlossning bör inte störas och mamman kan gärna undvika att duscha dygnet innan förlossningen.

Dessa bakterier är lika viktiga som de bakterier som överförs från mammans tarm och som bör vara av de goda varianterna för att barnet skall skapa sig en bra tarmflora (alternativt att det tillförs probiotika). Barnets första möte med bakterier och aktivering av immunförsvaret är under förlossningen.

Läs mera om K-vitaminet: http://www.vaccination.inoz.com/VitaminK.html

www.kostkoll.se
www.vitaminochmineral.se
www.detoxa.nu
www.rawfood-kost.se
www.ekologiskaval.se