Isoflavoner från soja kan förbättra biverkningar från strålbehandling vid prostatacancer!

En ny randomiserad, placebokontrollerad studie visar positiv koppling mellan isoflavoner och prostatacancer. Studien genomfördes på 42 patienter med diagnosen prostatacancer och som behandlades med extern strålbehandling.

Resultatet visade att  tillskott med sojaisoflavoner lindrade de negativa effekter som uppkom från strålningen, främst på urinblåsa, tarm och sexuella funktioner. Patienterna erhöll tillskott på 200 mg isoflavoner från soja eller placebo-tillskott under en period av 6 månader (med start från strålbehandlingens första dag).

De patienter som erhöll sojatillskott visade på mindre urininkontinens (läckage av urin), mindre rektala kramper och diarré, mindre smärta från tarmrörelser, och bättre erektil funktion jämfört med de patienter som befann sig i placebogruppen.

Källa:
”Soy isoflavones in conjunction with radiation therapy in patients with prostate cancer,” Ahmad IU, Kucuk O, et al, Nutr Cancer, 2010; 62(7): 996-1000. (Address: Karmanos Cancer Institute, Wayne State University, Detroit, Michigan, USA).

www.kosttillskott-guiden.net
www.kostkoll.se
www.zarahssida.se