Inlagring av järn ej förknippat med ökad risk för dödlighet, enligt ny studie

Höga halter av järninlagring markörer har tidigare kopplats till flertalet sjukdomstillstånd och förknippas med ökad risk för dödlighet. Anledningen till detta är att järn skapar stor oxidation (precis som koppar) om man får för mycket, så att obalansen blir för stor. Man ska alltså aldrig ge eller äta tillskott av järn utan att först ta reda på om man behöver det.

Dessutom, så undertrycks zink när järnhalterna blir för höga, vilket innebär att zinknivåerna blir för låga. Samma sak gäller med andra antagonister som te x koppar som också undertrycker zink.

Zink motverkar inflammation och är en viktig antioxidant, vilket innebär att för stor mängd järn kan leda till ökad inflammationsrisk. Zink är en perfekt mineral för att läka en tarmslemhinna vid inflammation, men för långa nivåer kan alltså ha motsatt verkan.

Nu har dock denna tidigare motbevisats i denna nya studie som publicerats i Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases och som visar att järn som lagras i blodplasma är är inte förenade med riskerna för dödlighet. Studien gällde högre nivåer av ferritin och transferrinmättnad.

Det bör dock påpekas att detta är en av få studier som visar att järn inte förknippas med oxidation/ökad risk för dödlighet, vilket kan bero på att järntillskottet är så pass lågt, så att det inte påverkar. Flertalet studier går till just så, dvs att man ger väldigt låga doser och på så sätt inte ser någon förändring.  

Source: Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases
Published online ahead of print, doi: 10.1016/j.numecd.2010.11.011
“The association of biomarkers of iron status with mortality in US adults”
Authors: A. Menke, P. Muntner, J.M. Fernandez-Real, E. Guallar

www.kosttillskott-guiden.net
www.naturmedicin-guiden.se
www.kostkoll.se
www.vitaminochmineral.se