Höga halter av bly i hemelektronik och leksaker

Kemikalieinspektionens senaste analys av leksaker och hemelektronik visar att stora delar av dessa produkter har på tok för höga halter av bly. Så mycket som var femte elektrisk leksak och hemelektronikprodukt har för höga värden.

Analysen visade att 17 av 79 testade elektriska leksaker och 8 av 29 hemelektronikprodukter innehöll för mycket bly. Vid analysen testades även 21 lampor varav 2 av dem innehöll också hade för högt värde. De företag som tillhandahåller produkterna har polisanmälts.

Bly, kvicksilver, sexvärt krom och flamskyddsmedlen PDBE och PBB får inte finnas i elektriska eller elektroniska produkter i halter över 0,1 procent. Kadmium får inte finnas i halter över 0,01 procent. Det finns dock delar och material i vissa produkter som är undantagna från förbuden. Reglerna har funnits sedan 2006 men de följs inte alltid på det sätt som de borde.

Läs mer om kemikalier: www.kemikalier.eu

Källa: Kemikalieinspektionen

www.kostkoll.se