Grape Seed Extrakt (druvkärneextrakt) för att motverka astma och allergi!

Grape Seed Extract (druvkärneextrakt) är oerhört effektivt, särskilt för dig som reagerar på pollen. Ett alternativ för att motverka pollen är Pollazym, som är baserad på enzymer och antioxidanter. Kombinationen med druvkärneextrakt är alltså idealiskt för att motverka och förbättra dina symtom vid pollenallergi, samt vid astma. Följ länken längst ner i inlägget, för att läsa mer om Pollazym.

Tänk dock på att du bör förebygga genom att påbörja intag av kosttillskott redan 5 veckor innan pollensäsongen beräknas starta. Detta stärks i en av de studier som tas upp i denna artikel.

Druvkärneextrakt för att motverka astma, allergi och fettlever

Det är alltså oerhört bra om man kombinerar Pollazym och Grape Seed Extrakt för att förebygga pollenallergi. Det kan också tilläggas att druvkärneextrakt används för att förebygga och behandla fettlever. En studie publicerades 2008 av American Journal of Physiology, där resveratol (antioxidant i druvor) påvisades kunna förhindra och vända förloppet av fettlever. I en annan vetenskaplig studie som publicerades i Journal of medicine food 2003, så lyftes druvkärneextraktets positiva inverkan vid astma. Vid inflammation tillverkar kroppen leukotriener, vilka sänktes av druvkärneeaktrakt och på så sätt förbättrade patienternas symtom från astma.

Druvkärneextrakt innehåller ett ämne som heter oligomeriska proantocyanidiner (OPC), som är ämnen som speciellt motverkar astma, allergiska reaktioner, inflammationer m.m. och detta kan också vara förklaringen till det röda vintets positiva inverkan på en inflammerad kropp. Det bör dock tilläggas att alkohol innehåller histamin, som ofta kan orsaka andra former av allergier, vilket gör just ett druvkärneextrakt långt mycket mer värdefullt än vin. Vin påverkar dessutom andra saker i kroppen, såsom rening (lever), vätskebalans, energiintag samt merparten av kroppens funktioner överlag.

En nyligen genomförd randomiserad, dubbelblind- och placebokontrollerad studie, påvisade just dessa positiva potential som kommer från pycnogenol. ”Wilson D, Evans M, et al, Phytother Res, 2010 14 juni-2010″

39 patienter erhöll behandling med pycnogenol, vilken påbörjades 5-8 veckor före uppkomst av allergisäsong. Försökspersonerna, från Ontario, Kanada, visade sig ha lägre ögonsymptom (-35%) och symtom från näsan (-20,5%), jämfört med behandling med placebo. Efter allergisäsongens slut, så visade de personer som fått pycnogenol en ökning av IgE med 19,4%, jämfört med placebogruppen som hade en ökning på 31,9%.

Resultaten i alla ovan nämnda studier, visar att den förebyggande behandlingens längd är av vikt, och desto längre behandling innan pollensäsongens utbrott, desto bättre resultat.

Läs mer om: Pollazym

Läs mer:

www.kosttillskott-guiden.net
www.detoxa.nu
www.detox-guiden.se
www.kostkoll.se
www.kosttipset.se
www.ekologiskaval.se
www.ekologisk-mat.info
www.rawfood-kost.se
www.gravidkost.se
www.friskabarn.se
www.piggabarn.se
www.receptkoll.se