Gränsvärdet för kadmium bör minskas, anser kemikalieinspektionen

Jag har tidigare skrivit om tungmetallen kadmium som finns i stora mängder i rötslammet på våra åkrar. Det mest anmärkningsvärda med detta är att små barn har ökat upptag av kadmium i tarmen och därmed kan ta stor skada. Nu har även kemikalieinspektionen reagerat och glädjande nog, så kräver de lägre gränsvärden.

Idag får många svenskar i sig så mycket kadmium att det kan ge skador på skelett och njurar. Kemikalieinspektionen anser därför att det nationella gränsvärdet för kadmium i mineralgödsel behöver sänkas väsentligt. Det framgår av rapporten ”Kadmiumhalten måste minska – för folkhälsans skull. En riskbedömning av kadmium med mineralgödsel i fokus” som publicerades den 31 januari 2011.

Mer om tungmetaller och kemikalier: www.kemikalier.eu och www.gmo-guiden.se

www.kostkoll.se