Genetisk forskning visar D-vitaminets stora påverkan på sjukdomar såsom MS, artrit, crohn´s och diabetes typ 1

Ny forskning visar att Vitamin D har en betydande effekt på minst 229 gener, varav flertalet av dessa är kopplade till sjukdomar som Crohns sjukdom och typ 1-diabetes. Detta enligt en studie som utfördes av brittiska och kanadensiska forskare och som nyligen publicerades i Genome Research. Forskarna fann hela 2776 ”bindningsställen”, där D-vitamin inverkade, och många av dessa var koncentrerade till gener som var sammankopplade till autoimmuna sjukdomar som multipel skleros och reumatoid artrit samt sjukdomar som kolorektal cancer och lymfatisk leukemi.


Forskarna konstaterade att resultaten stödjer D-vitaminets betydelsefulla roll för att bibehålla hälsan i en värld där en miljard människor beräknas lida av D-vitamin, från bristfällig kost eller brist på solljus.


Source:
‘A ChIP-seq defined genome-wide map of vitamin D receptor binding: associations with disease and evolution’
Genome Research
Published in Advance August 24, 2010, doi:10.1101/gr.107920.110 ´
Authors: Sreeram V Ramagopalan et al…

www.kostkoll.se
www.d-vitamin.biz
www.kolhydrater.org
www.friskabarn.se
www.kosttipset.se
www.vitaminochmineral.se
www.piggabarn.se
www.zarahssida.se