För lite D-vitamin kan förvärra astma och hindra effekter av steroidbehandlingar!

Nya studier tyder på att låga nivåer av vitamin D kan förvärra astma och hindra effekten av steroidbehandling. Forskare vid National Jewish Health (njh) i Denver har mätt D-vitamin-nivåerna hos 54 astmatiker och bedöms deras lungfunktion, luftvägarnas möjlighet till sammandragning samt deras respons på steroidbehandling. Studien fann att personer med låga nivåer av D-vitamin i blodet, även hade sämre resultat på de tester som omfattar lungfunktion och luftvägar.

De som hade under 30 nanogram per milliliter (ng / ml) av D-vitamin i blodet, nästintill fördubblade reaktionerna. Låga nivåer av Vitamin D förknippades också med en sämre respons på steroidbehandlingar och därmed också en ökad produktion av proinflammatoriska cytokin, TNF-alfa. Detta ökar således möjligheten att låga nivåer av Vitamin D nivåer även kan kopplas till ökad inflammation i luftvägarna.

Studien publicerades i januari i American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. Våra fynd tyder på att låga nivåer av vitamin D är förknippade med svårare astma, säger DR. E. Rand Sutherland, chefsforskare på enheten för lung-och intensivvård. Vitamin D nivåerna hos en person kan även förutsäga hur väl ”någon kommer att svara på steroida astmamediciner, säger han.

”Det kan sannolikt vara så att D-vitamin fungerar som en modifierare av immunförsvaret eller en modifierare av den steroid responsen, detta på ett sätt som är relevanta för människor med astma.”

Enligt studien, så hade de deltagare som var tyngst hade även de lägsta nivåerna av Vitamin D. Astma är sedan länge förknippat med fetma och brist på Vitamin D kan således vara en intressant faktor som förbinder dessa två diagnoser, säger Sutherland.

”Det finns en potential att återställa Vitamin D-nivåerna hos en personer med astma och därmed bidra till en förbättring”.

www.detox.vitamera.se
www.kostkoll.se
www.vitaminochmineral.se
www.detoxa.nu
www.rawfood-kost.se