Food matters

Idag sag jag pa filmen ”Food matters” igen… Den ar helt fantastisk
och jag blir sa begeistrad av att det antligen finns material med alla
de fragor som jag och mina kollegor har lyft sa lange. Det ar ungefar 5
ar sedan som jag slutade ata gluten. laktos och kott, forutom vid vissa
tillfallen da det ar svart att valja annan mat. Aven socker och
upphettad, micrad eller stekt mat ar bannlyst pa mitt matbord.

Jag vet inte hur du tillagar din mat och hur du valjer dina ravaror och
vanor MEN n film som food matters far de flesta att haja till. Jag,
Bertil Wosk och Sanna Ehdin har lange pratat och skrivit om vikten av
enzymer och naring i var mat samt den temperaturkanslighet som dessa
har. Las allt om raw food, levande foda, detox, vitaminpaverkan och
enzymernas roll i matsmaltningen pa min hemsida www.kostkoll.se.

Ra mat, ej upphettad over 34 grader har enzymer, vitaminer och
mineraler i hogre grad an om du hettar upp den och/eller forstor den.
Anvand ravarorna sa snart du kan for att minska naringstappet, handla
narodlat/KRAV-markt och glom inte att ha sa mycket du kan i
rumstemperatur eller skap/sval.

Kram kram