Flytande zeoliter kan öka kroppens detox (avgiftning) och minska påverkan från giftiga kemikalier

Flytande zeoliter har använts i Asien i över 800 år, främst för avgiftning samt för att återställa den allmänna hälsan och balansen. Amerikanska Food and Drug Administration (FDA) redovisar att flytande zeoliter räknas som säkra på deras (GRAS) lista.

Flytande Zeoliter, di-cyclo, disilico, dimagnesium, dialumino, oxyo, trihydrat, är naturligt förekommande mineraler som kommer från smält lava och från havet. Zeoliter eliminerar toxiner från kroppen genom förbättrad leverfunktionen samt ger ökad serotoninproduktion och öka mental klarhet.


Dagens alla gifter orsakar sjukdomar både hos människan och hos djur och natur. Naturvårdsverket ahr rapporterat att det finns över 65.000 kemikalier som används i kommersiella processer och som kan vara potentiellt farliga för den allmänna hälsan. Att endast 5 procent av dessa har studerats är under all kritik, och gör avgiftningen ännu viktigare. Hela 95 procent av alla kemikalier används alltså helt utan försiktighetsåtgärd.

Visserligen, så behövs det mer forskning kring de effekter som flytande zeoliter kan ge på kroppens avgiftning, samt för att eliminera cancerframkallande ämnen, tungmetaller och andra giftiga ämnen, samt bakterier, virus och svamp.


Flytande zeoliter har påvisats eliminera metaller som bly, kvicksilver, arsenik och kadmium från det mänskliga biologiska systemet. Dessa tungmetaller, liksom andra ämnen, kan orsaka cancer, neurologiska sjukdomar som demens, autism och Alzheimers sjukdom samt en lång rad andra sjukdomar.


Levern är ett organ som skall hjälpa oss med avgiftning, men om vi har näringsbrister eller för mycket farliga ämnen i våra kroppar, så fungerar denna funktion inte optimalt. flytande zeoliter har visat sig förbättra leverfunktionen och ytterligare förbättra avgiftningen genom att minska bekämpningsmedel och herbicider.


När gifter elimineras, upplever många människor att de får en naturlig ökning av kroppens serotoninproduktion. På detta sätt påverkas även vårt humör och det innebär också att zeoliter kan minska depression.


När du tar flytande zeoliter, bör du även öka din vattenkonsumtion för att hjälpa avgiftningen samt för att minska kroppens avgiftningssymtom. Flytande zeoliter finns kvar i cirkulationssystemet mellan fem och sju timmar, vilket innebär att ett doseringsschema med sex timmars intervall är att föredra.

Viss forskning tyder på att flytande zeoliter är säkra för vuxna, barn och även gravida kvinnor, men just barn och gravida kan man vara extra försiktig med. Vuxendosering för avgiftning ligger på 10 till 15 droppar tre gånger per dag under sex veckor upp till två månader. 


Om Zeoliter  

Zeoliter är en grupp med cirka 60 mineraler som är naturligt förekommande i naturen. Det finns även ett hundratal syntetiska motsvarigheter. Zeoliter tillhör tektosilikaterna, är som ett lerigt pulver och består av alkali-aluminiumsilikater med porös struktur.


Källa:

www.kostkoll.se
www.rawfood-kost.se
www.detoxa.nu
www.detox-guiden.se
www.kosttillskott-guiden.net
www.naturalnews.se

www.naturmedicin-guiden.se