Feber bekämpar bakteriella infektioner – Undvik febernedsättande mediciner

De allra flesta föräldrar rusar till apoteket när deras barn får feber och många tar febernedsättande medicin direkt när de märker av en febertopp. Det man sällan missar är att feber, liksom alla andra av kroppens funktioner, faktiskt har en viktig uppgift. Feber är kroppens sätt att bekämpa bakteriella infektioner och vid höga kroppstemperaturer kan den ta kål på de mikrober som gör oss sjuka.

Vad gör febernedsättande medicin i kroppen

Det som sker när vi tar febernedsättande medicin är att kroppen inte längre har sin bästa naurliga medicin mot mikroberna och att vi istället får ökad bakterietillväxt. Hos små barn är detta ännu viktigare eftersom febertoppar och immunförsvarsreaktioner är barnets sätt att bygga upp ett fungerande immunförsvar. Studier har dessutom visat att acetylsalicylsyra och andra febernedsättande mediciner undertrycker produktionen  av antikroppar, vilket leder till att infektionen varar upp till 50% längre än utan medicin.

Vi kanske mår bättre med tabletter och kan gå till jobbet snabbare, men frågan är om vi verkligen är friska inuti kroppen. Febernedsättande medicin fungerar på samma sätt som antiobiotika, då vi känner oss friskare än vad vi egentligen är. Det är lätt att glömma bort att ligga still och återhämta sig, när kroppen känns pigg och stark. En annan aspekt är att svettningen minskar när vi sänker vår temperatur och just vid feber, är svettningen en stor del av tillfrisknandet i och med att det fungerar som en reningsprocess.


Kroppstemperatur och feber

Vår genomsnittliga kroppstemperatur ligger som bekant kring 37 grader, samt lite högre hos barn. Kroppstemperaturen ökar när vi vistas i varmt klimat, under kvinnans menstruation, under hennes ägglossning, när vi motionerar eller äter varm mat.

Feber visar att något i kroppen inte är som det ska och att kroppen försöker bekämpa bakterier som inte är bra för oss. Febertoppen kommer allt som oftast på eftermiddagen. Förutom vid infektion, så kan feber uppstå från uttorkning, vaccination, medicinering, vid cancer (tumörer och/eller metastaser), juvenil reumatoid artrit, inflammationer och hos spädbarn med barnsjukdomar.


Feber som fara för kroppen

Den enda gången som feber kan göra skada kroppen är om den blir alltför hög och istället är en fara för oss. Vid hög kroppstemperatur (kring 41 grader och uppåt) kan både hjärna och hjärta påverkas negativt. Vid ännu högre temperaturer kan det vara en fara för livet, men det är viktigt att tänka på att det inte är febern som är fara för oss, utan det som febern försöker bekämpa.

Läkarvård för spädbarn med febertoppar

Medicinsk hjälp bör sökas om febern blir allt för hög, om man misstänker inflammation (eftersom denna inte kan behandlas med antibiotika) samt hos barn som är yngre än 3 månader och som får hög feber. Hos det lilla barnet saknas antikroppar och ett fungerande immunförsvar eftersom detta inte ännu har skapats hos de allra minsta. Ett tips kan vara att amma barnet i väntan på läkarvård eftersom amningsmjölken innehåller naturliga antikroppar och således fungerar som ett alternativt immunförsvar. Medicinsk hjälp bör även sökas vid hög feber hos barn mellan 3 månader och 3 års ålder.

Naturliga febernedsättare

Utöver ovan nämnda situationer, bör febernedsättande medicin undvikas så långt det är möjligt, så att kroppen själv får ta omhand bakterierna som gör oss sjuka. Naturläkemedel som kattmynta och Echinacea kan användas tillfälligt för att främja svettning och minska febern på naturligt sätt. Koka te eller använd dem som tinktur. Även lakritsrot och timjan har kan minska feber naturligt och effektivt.

Tips vid feber

När du får feber, så lyssna på kroppen och vila, drick mycket kokt, renat vatten och ät mat som är full av näring, antioxidanter och bra fetter. Vid långvarig feber kan symtomen bero på inflammation, vilket är viktigt att söka hjälp för. En inflammation är svårbehandlad, medan en infektion i värsta fall kan behandlas med antibiotika. 

Inflammation och symtom vid inflammation

Vid inflammation kan även symtom som kallsvetttning, hög puls, förvirring, svimningskänslor samt smärta uppstå. En inflammation kan synas på utsidan som ett flammande rött område men det kan också finnas inuti kroppen. En vanlig inflammation är den som uppstår i tarmen vid olika former av tarmsjukdom. En inflammation kan urarta snabbt och bör alltid undersökas av läkare.  Det är extra lätt att missa viktiga symtom om febernedsättande mediciner lurar kroppen att tro att den mår bra. Flertalet värktabletter innehåller ämnen som irriterar slemhinnorna (särskilt vid tarmsjukdom) vilket på så sätt skapar ännu större inflammation och snabbare insjuknandeförlopp.

Källor:

www.zarahsida.se
www.friskabarn.se
www.naturalnews.se

www.naturmedicin-guiden.se