Demens, Alzheimer och hjärncancer från elektromagnetisk strålning!

2007 släpptes en 650 sidor lång rapport ( Bioinitiative Working Group ) med hänvisning till mer än 2.000 studier som i detalj redogör för toxiska effekter från elektromagnetiska fält.

Dessa visar att kronisk exponering, även från låga strålningsnivåer (tex: mobiltelefoner), kan orsaka flera olika former av cancer, försämrat immunförsvar samt bidra till Alzheimer, demens, hjärtsjukdomar och många fler åkommor. Alla studier (gällande hjärntumörer) som utgår från mer än 10 års användning av mobiltelefon, visar på en ökad risk för hjärncancer.


En färsk studie från Sverige är särskilt skrämmande, då den visar att användande av mobilteledon redan som tonåring, ger 5 gånger större risk för hjärncancer än fär de som började använda mobiltelefon som vuxen.


En nyligen genomförd studie visar att exponering för mycket-lågfrekventa spänningssignaler (1-100kHz), eller ”smutsig el” kan kraftigt öka risken för melanom, sköldkörtelcancer och livmodercancer. Detta kommer främst från biprofukter av elektronik , såsom moderna energieffektiva apparater, tv-apparater, stereoanläggningar och andra underhållningsapparater. Dessa står ofta på i stand by-läge, vilket påverkar strålningen även mellan dina användartillfällen. De elektroniska enheter som använder en lägre spänning än andra apparater, skapar ett komplext elektromagnetiskt fält, vilket inte bara ger strålning i den omedelbara omgivningen, då den spridas via hemmet eller kontorets ledningar.


”För första gången i vår evolutionära historia har vi genererat en sekundär, virtuell och komplex miljö – liknande en elektromagnetisk soppa – som i huvudsak kollapsar människans nervsystem, säger Michael Persinger, PhD, neurolog vid Laurentian University. Michael har studerat effekter av elektromagnetiska fält på cancerceller, vilket visar på allt mer dokumenterade hälsokonsekvenser.

Två av de mer kända biologiska effekterna som uppkommer från elektrisk strålning är avbrott i hjärnans vågmönster, vilket kan leda till beteendeförändringar och störningar i kroppens kommunikationssystem (cytoskeleton). Detta leder till en onormal neurologisk funktion, såsom t.ex. demens, kroniskt trötthetssyndrom och/eller fibromyalgi.


Cellmembranens receptorer (hjärnorna i cellerna) reagerar på elektromagnetiska fält redan vid mycket låga doser och producerar en stressreaktion liknande den som produceras vid exponering av tungmetaller och giftiga kemikalier. Denna form av stress kallas oftast för ”oxidativ stress” vilket innebär att näringsämnen kan komma in i cellen, medan toxinerna (de fria radikaler) inte kan lämna den.


Det finns även riktiga belägg för att denna inaktiv status kan även ha genotoxiska effekter, vilket innebär elektrosmog är giftigt både skadar DNA och hindrar kroppen från att reparera DNA, vilket kan vara första steget till cancer.


Källor: (Mercola)

Oschman, James L. Energy Medicine: The Scientific Basis. Churchill Livingstone, 2006. S. 189.
Oschman, James L. Energy Medicine: The Scientific Basis. Churchill Livingstone, 2006. S. 96
Becker, Robert. MD. Tvärströmmar. Penguin Group. 1990. S. 215.
Oschman, James L. Energy Medicine: The Scientific Basis. Churchill Livingstone, 2006. S. 131.
Lipton, Bruce, PhD. ”The Biology of Belief.” Mountain of Love / Elite Books, Santa Rosa, CA. 2005. S. 83