Danska ekonyheter och svenskt slöseri

I Danmark ökar den ekologiska försäljningen lavinartat, då det under 2007 spenderades totalt 4,5 miljarder svenska kronor på ekologiska livsmedel. Det innebär en ökning med 33 procent jämfört med året innan och den danska markanden är därmed på god framfart och utveckling inom området.


Källa: Ekoweb


Enligt världsnaturfonden, så förbrukar en genomsnittlig svensk HELA  6 000 liter per dag, då det dolda vattnet tas med i beräkningen. Kring 330 liter vatten förbrukas för personlig hygien, tvättning och städning men det tillkommer tusentals liter vatten för de förbrukningsprocesser som krävs i vår vardag.


Källa: Världsnaturfonden