D-vitaminrekommendationer och toxicitet

En ny studie, utförd för att säkerhetsställa effekter och säkerheter för föreskrivna doser vid D-vitaminbrist visar återigen på vikten av att dagens D-vitaminrekommendation regleras. Studien utfördes på 306 konsekutiva patienter som ordinerats Ergokalciferol (vitamin D2) för korrigering av D-vitaminbrist. Studien genomfördes på Atlanta Veterans Affairs Medical Center mellan februari 2003 och maj 2006.

Serumnivåer av parathormon, 25-hydroxyvitamin D (25-OHD) och kalcium jämfördes före och efter behandling med ergokalciferol. Testpersonerna fick ergokalciferol 50.000 IE en gång i veckan under 4 veckors tid, följt av 50.000 IE en gång i månaden under ytterligare 5 månader, ergokalciferol 50.000 IE en gång i månaden under 6 månader (n = 80), och ergokalciferol 50.000 IE 3 gånger per vecka i 6 veckor. Var och en av dessa 3 behandlingar ökade D-vitaminnivåerna markant, men de önskvärda D-vitaminnivåerna uppmättes endast hos 38 procent, 42 procent respektive 82 procent av studiens försökspersoner.
 
De testpersoner som erhöll 600.000 IE var de som mest effektivt uppnådde önskade D-vitaminvärden. Studien stödjer tidigare diskussioner om vikten av uppdatering av dagens D-vitminnivåer.

Vid vissa immunologiska sjukdomar kan D-vitamindosering ligga kring 40.000-100.000 IE per dag. Det är då viktigt att mäta kalciumnivåer i blodet, då höga D-vitamindoser kan dra ut kalcium från benstommen och på så vis skapa för höga kalkhalter i blodet. Detta kan i sin tur leda till för högt pH-värde i blodet, samt förkalkning i kärlen. Om detta sker, så kan höga doser D-vitamin kombineras med vitamin K2 och bor, för att hjälpa kalciumet in i skelett/vävnad.   

En annan studie visar att barn behöver MINST 70 IE per kg kroppsvikt och dag.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2683376/

Läs mer om kost och hälsa:

www.rawfood-kost.se
www.vegetarisk.info
www.kostkoll.se
www.kosttipset.se
www.vitaminochmineral.se
www.kosttillskott-guiden.net
www.naturmedicin-guiden.se
www.kolhydrater.org
www.gravidkost.se
www.piggabarn.se
www.friskabarn.se
www.receptkoll.se
www.ekologiskaval.se
www.ekologisk-mat.info
www.detoxa.nu
www.detox-guiden.se
www.skoldkorteln.info
www.allergi.biz
www.astma-guiden.se
www.kemikalier.eu