D-vitamin kan förebygga och minska riskerna för cancer

D-vitamin har lyfts vid ett stort antal tillfällen, främst relaterat till olika sjukdomar, som det bevisligen råder bot på. Nu visar ny forskning en direkt koppling mellan mängden näringsämnen i blodet och risken för att utveckla tjocktarmscancer.

Enligt statistik från National Cancer Institute är tjocktarmscancer den näst mest dödliga formen av cancersjukdomar och dödar mer än 50.000 personer per år i USA. International Journal of Cancer har publicerat en metaanalys från nio omfattande studier som visar en dramatisk minskning av tarmcancerrisk med högre blodkoncentrationer av vitamin D.

Studierna visar att för varje 10 nanogram per milliliter i ökning av vitamin D i blodet så minskade riskerna för tjocktarmscancer med 15%. Risken för bröstcancer sänktes med 11% vid med samma ökning av vitamin D. Forskarna använde sig av den biologiskt aktiva formen av D-vitamin som kallas kolekalciferol (vitamin D3) och inte av den mindre aktiva föregångaren (vitamin D2 eller Ergokalciferol).

Rollen som D-vitamin spelar i förebyggandesyfte vid cancer har spekulerats i sedan början på 1940-talet. Forskare upptäckte redan då att riskerna för cancer var mycket lägre i de länder som ligger närmast ekvatorn. Då trodde man att det var solen som hade anticancer effekter, medan man senare förstod att det var just vitamin D som är orsaken.

Annan forskning visar att vitamin D i mängderna 50 och 80 ng / ml kan associeras med en signifikant minskad risk för cancer. American Journal of Clinical Nutrition offentliggjorde nyligen en studie som visar att D-vitamin (1100 IE per dag) i kombination med kalcium (1400 till 1500 mg per dag) avsevärt minskade alla cancerrisker hos postmenopausala kvinnor.


Forskarna fann även att dessa två näringsämnen samverkar för lägre cancerrisker i hos åldrande friska kvinnor. Denna studie visar vikten av att behålla en god nutritionsstatus för att förebygga kroniska sjukdomar.


Mer om D-vitamin: www.d-vitamin.biz
Källa: NaturalNews

www.vitaminochmineral.se