Coenzym Q10 kan minska antalet dödsfall från hjärtsvikt

En tvåårig, dubbelblind, placebo-kontrollerad studie med 420 europeiska och asiatiska försökspersoner fann att Q10 kan vara ett värdefullt komplement i underhållsbehandling för patienter med hjärtsvikt. Patienterna erhöll 100 mg Q10 tre gånger per dag, eller placebo. Tre månader in i studien, fann forskarna att Q10 minskade nivåer av NT-proBNP (biomarkör för hjärtsvikt). Under två år hade 25 procent av patienterna i placebogruppen en större negativa kardiovaskulära utveckling (MACE), jämfört med 14 procent i testgruppen. Dödlighet och sjukhusinläggningar var också lägre i testgruppen. Under det tvåårsperiod då studien löpte, dog 18 patienter i Q10-gruppen (9 procent), jämfört med 36 (17 procent) i placebogruppen, vilket är otroliga resultat. Författarna drar slutsatsen att Q10 är det första läkemedlet som kan förbättra överlevnaden vid kronisk hjärtsvikt, dessutom helt utan biverkningar.
   
Reference: ”The effect of Coenzyme Q10 on morbidity and mortality in chronic heart failure: Results from the Q-SYMBIO study,” Mortensen, S.A. and Kumar, A. et al,  European Journal of Heart Failure (2013 ) 15 ( S1 ), S20. (Address: Heart Center, Copenhagen University Hospital – Copenhagen, Denmark). 

Läs mer om kost och hälsa:

www.rawfood-kost.se
www.vegetarisk.info
www.kostkoll.se
www.kosttipset.se
www.vitaminochmineral.se
www.kosttillskott-guiden.net
www.naturmedicin-guiden.se
www.kolhydrater.org
www.gravidkost.se
www.piggabarn.se
www.friskabarn.se
www.receptkoll.se
www.ekologiskaval.se
www.ekologisk-mat.info
www.detoxa.nu
www.detox-guiden.se
www.skoldkorteln.info
www.allergi.biz
www.astma-guiden.se
www.kemikalier.eu