Bioidentiska progesterontabletter vs Bioidentisk progesteronkräm

Läkare i Sverige får skriva ut bioidentiska progesterontabletter på licens, tex läkemedel som Duphaston eller Utrogest, men det tokiga med bioidentiska tabletter är att många som har lågt progesteron också har besvär med mag- tarmsystemet. Anledningen till denna koppling är att lågt progesteron ofta beror på stress och högt/lågt kortisol. Kortisol bildas nämligen av progesteron, vilket gör att lång tids stress automatiskt ger lågt progesteron. Hög stress ger också försämrad matsmältning då påslag på kroppens sympatiska nervsystem (PÅ-system) minskar frisättningen av magsyra, det enzym som bryter ner proteiner (pepsin) samt det ämne som binder upp B12 längre ner i tarmen (instrintric faktor). Långvarig stress ger således ofta mindre bra matsmältning och således även sämre tarmflora och minskat näringsupptag. Problemet är att det är vanligt att låga könshormoner tex lågt progesteron och matsmältningsbesvär hör samman. Om man då får bioidentiskt progesteron i tablettform så är det oerhört svårt att veta om det ger effekt, eftersom matsmältningen och näringsupptaget styr effekten. Det positiva med bioidentisk progesteronkräm är att det masseras in på huden och på så vis inte behöver gå via matsmältningssystemet.

Önskar du mäta dina hormoner och få hjälp med hormonell obalans, så kan du maila oss på tidsbokning@zarahssida.se