Bekämpningsmedel, gifter, kemikalier och GMO vid odling av frukt och grönsaker

Många gånger diskuteras det vilka frukter, bär och grönsaker som är mest besprutade, samt vilka som är okej att äta och när på året man kan vara som säkrast. För ett par år sedan publicerade jag en lista över frukter och grönsaker´s besprutning samt i vilka länder olika bekämpningsmedel förekommer.


Listan hittar du här: blog.php?bid=624&print=1


Det bästa för att undvika gifter, konstgödsel, bekämpningsmedel, miljögifter, kemikalier, GMO och annat som förstör våra kroppar, är att handla närodlat och helt biodynamiskt. Många länder har bra regler, men om dessa regler följs, har vi ingen aning om.


Kända råvaror som har höga halter av besprutning är bland annat vindruvor och paprika, som man bör undvika om det inte finns ekologiska alternativ. Ofta kan man själv räkna ut vilka frukter, grönsaker och bär som är extra mycket gifter, eftersom dessa då inte finns att köpa som ekologiska i samma utsträckning.


Mest oroande är de bekämpningsmedel som är hormonstörande, som kan påverka barnens utveckling eller alla de genetisk modifierade råvaror som är genmanipulerade. Många av gifterna är dessutom cancerframkallande och skapar oxidation och inflammation i kroppen. Konventionellt odlad frukt och grönsaker plockas oftast för tidigt, vilket innebär att de har sämre näringsinnehåll jämfört med ekologisk frukt och grönt som får mogna klart innan skörd.


Vissa säsonger kan man handla råvaror som är konventionella eftersom det är ”rätt” säsong, vilket minskar behovet av bekämpningsmedel, medan vissa råvaor alltid är mer eller mindre besprutade.


I Sverige har vi bra regelverk och vårt klimat gör att grödorna inte lika lätt blir förstörda. Med anledning av det och med hänsyn till miljön, är svenskodlat alltid att föredra. Besök gärna närliggande gårdar för att handla, eftersom du då kan kontrollera kvaliten och stämma av odlingssätt med odlaren själv.

Det kan också vara klokt att välja varor inom EU, snarare än utanför EU eftersom vi har ett relativt bra regelverk att luta oss emot. Min erfarenhet är dessutom att EU är bra på att genomföra stick-kontroller, medan andra länders regler kanske inte följs alls. 

Enligt Expressen finns det mest kemikalier finns i:


Vindruvor
Chilipeppar
Paprika
Bananer

Mer om ekologisk frukt och grönsaker:

www.ekologiskaval.se
www.ekologisk-mat.info
www.detoxa.nu
www.detox-guiden.se
www.vegetarisk.info
www.rawfood-kost.se
www.smoothie-recept.se
www.kostkoll.se