Bearbetat rött kött kan kopplas till metabola syndromet, visar ny studie!

Hög konsumtion av bearbetat rött kött är förenat med ökad risk för metabolt syndrom, visar ny forskning. Studien publiceras nyligen i tidskriften Nutrition, Metabolism och heartdiseases och visar att riskerna för att utveckla metabolt syndrom kan fördubblas.


Metabola syndromet innefattar sjukdomar relaterade till blodsockernivåerna, överskott bukfetma, högt blodtryck och sjukdomar relaterade till blodfetter såsom höga triglyceridnivåer, låga nivåer av HDL-kolesterol och höga nivåer av LDL-kolesterol.


Över 50 miljoner amerikaner lider av metabolt syndrom (Källa: American Heart Association) och metabola syndromet drabbar omkring 25 procent av befolkningen. Tidigare studier visar att rött, bearbetat kött, även kan kopplas till ökad risk för typ 2-diabetes, högt blodtryck och bukfetma.


Source: Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases
Published online ahead of print, doi: 10.1016/j.numecd.2010.06.011
“Association between red meat consumption and metabolic syndrome in a Mediterranean population at high cardiovascular risk: Cross-sectional and 1-year follow-up assessment”
Authors: N. Babio, M. Sorlí, M. Bulló, et al.

www.kostkoll.se
www.friskabarn.se
www.ekologiskaval.se
www.ekologisk-mat.info
www.detoxa.nu
www.detox-guiden.se
www.receptkoll.se
www.kolhydrater.org
www.vegetarisk.info
www.kosttipset.se
www.zarahssida.se