Återmineralisering med mineraler och spårämnen extraherade ur absolut rent havsvatten … Ocean Solution…

Som flera av er vet, så är jag galet förtjust i blommor, miljö och natur och jag har över 100 gröna växter i min lilla lägenhet. Min högsta dröm är att bo i naturen, med ett hus som är helt självförsörjande och har sluten cirkel med jordbruk och odling.

Det kan vara mindre lätt att tro på grund av mitt schema MEN jag sätter alltid mina växter i centrum… *skratt* . Mitt tidigare knep med att vattna blommorna med kaffesump är numera ersatt av Ocean Solution som är ett mineraltillskott för växter.

Häromdagen så råkade jag ta fel flaska och tog den istället för mitt dagliga kolloidala silver, vilket visade sig vara ett superbra fel. När jag väl började googla runt om Ocean Solution, fann jag häpnadsväckande saker.

För att först förklara vad Ocean Solution är, så är det en produkt, fullmatad med joniska mineraler och spårämnen. Hela 90 ämnen från periodiska systemet finns representerade i tillkskottet och det marknadsförs som ett växtnäringspreparat som återbördar hela spektrat av mineraler och spårämnen till vår odlingsjord. Produkten ger näringsrik och smakrik gröda och kan samtidigt hjälpa till att rädda tex: Östersjön från övergödning.

Samtidigt finns det möjlighet att under eget ansvar utnyttja de lättupptagliga mineraler och spårämnen som produkten innehåller och använda det som ett kosttillskott. Ni minns väl Glukosaminsulfatet som fick så stora framgångar som kosttillskott, så att det förbjöds (som vanligt när saker funkar) och numera endast finns för behandling av djur. Hur som helst, så används Ocean Grows som kosttillskott i tex USA, då joniska mineraler har stor upptaglighet i kroppen.

Jonerna fäster på särskilda jonreceptorer i tarm och slemhinnor, vilket gör dem unika. Många referenser inom forskning som ombesörjer joniska mineraler talar om ett näst intill nittioåttaprocentigt upptag, medan andra poängterar att det är blandningen av de olika jonerna och den koncentration som finns av ämnena som styr hur stor upptagligheten blir. 

Oavsett, så är det stor skillnad i upptaglighet mellan joner (en jon är en atom eller molekyl som har ett överskott eller underskott av elektrisk laddning), kolloider (samlingar med neutrala partikelkluster med neutral laddning), samt ännu större kluster med metalliska mineraler (som måste bearbetas av saltsyran i magsäcken för att omvandlas till joner för att kunna tas upp). Joner är laddade och tas upp av laddade jonreceptorer i tarmen. Kolloider och större kluster med metaller är inte lika upptagliga då de saknar laddning och är för stora för att absorberas av slemhinnan i tarmen.


Ocean Solution produceras genom att man extraherar mineraler och spårämnen ur absolut rent havsvatten. Detta havsvatten tas långt från våra förgiftade kustområden. Produkten är en blandning av naturens alla mineraler, gaser och spårämnen i en jonisk blandning. Produkten uppvisar även egenskaper som man från vetenskapen ännu inte lyckats med att återskapa. Levande havsvatten har enligt uppgift aldrig kunnat replikeras i laboratorier. 


Mineraler och spårämnen är biokatalysatorer i en mängd metaboliska funktioner i kroppen. De initierar och underhåller olika kemiska reaktioner som inte fungerar utan ämnet ifråga. Den tyske fysikern Fritz Albert Popp konstaterade i sin forskning att dessa ämnen hjälper till att rensa ut toxiska ämnen, samtidigt som de uppträder som viktiga näringsämnen i olika sammanhang. Biofysiken har klart visat att mineraler och spårämnen spelar en avgörande roll i både DNA och RNA, vilka är grunden för uppbyggnaden av själva cellstrukturen. Brist på dessa näringsämnen leder till att cellerna inte regenererar som tänkt och detta leder bland annat till ett för tidigt åldrande, olika sjukdomar och en för tidig död ofta iscensatt av ett intag av olika läkemedelsbolagsskapade ”mediciner”.

Mer logiskt är då att se till att vi åter får i oss alla de mineraler och spårämnen som kroppen saknar genom det jag ofta rekommenderar, återmineralisering. Kom ihåg att de av myndigheterna skapade RDI (Rekommenderat Dagligt Intag) av mineraler och spårämnen, är absoluta miniminivåer intagsmässigt av ett ämne. Tyvärr verkar de flesta läkare tro att RDI är ett övre tak för intag och att man faller död till marken om man skulle överskrida dessa intagsnivåer. RDI kom faktiskt till för att garantera att soldater under andra världskriget inte skulle drabbas av näringsbristsjukdomar.


Vetenskapen vet att ett intag som motsvarar många gånger RDI, är optimalt – då kroppen tar till sig det den behöver och behöver betydligt mer näring än minimumkravet. Sjukdomar uppkommer som ett resultat av att vi får för lite mineraler och spårämnen genom kosten – inte för mycket! Många forskare konstaterar att de flesta människor dör idag av undernäring och läkarnas eviga tjatande om att äter man en varierad kost så får man i sig vad man behöver, är inget annat än en skröna och en grov lögn. Detta hjälper läkemedelsindustrin till att perpetuera, eftersom de sjukdomssymtom som människor utvecklar – i hög grad feldiagnosticeras av en läkare och resulterar i recept på läkemedel.

Att vår odlingsareal tappat närmare 90% av mineral- och spårämnesinnehållet de sista hundra åren som resultat av konstgödningen, är bevis nog för att våra livsmedel idag är fullständigt utarmade på dessa viktiga näringsämnen. Studier gjorda i både England och Sverige rapporterar om femtioprocentiga tapp i mineraler och spårämnen bara sedan 1960-talet.


Ett intressant faktum att notera är att våra kroppar kan med lite fantasi ses som mobila akvarier. Evolutionen har lett till att de livsformer som utvecklats i havet, sedemera tog steget upp på land. Resan upp på land innebar att livet behöll sina ursprungliga betingelser i form av det grundläggande kemiska samspelet mellan olika mineraler och spårämnen lösta i vatten. För att kunna vistas på land behövde evolutionen bara förse den ursprungliga miljön med ett skal som inneslöt och skyddade cellerna. Sagt och gjort – våra kroppar, och ytterst huden, ger detta skyddande skal för den ursprungliga cellstrukturen. Att havet var ursprunget för allt liv lades fram i hypoteser redan i början av 1900-talet genom forskare som A. B. MacCallum som konstaterade att den extracellulära vätskan i våra kroppar i stort överensstämmer med vanligt havsvatten med rikligt med natrium- och kloridjoner men ganska lite kaliumjoner. Den intracellulära miljön är å andra sidan rik på kalium- och även fosforjoner.

Vårt blod kan faktiskt ses som havsvatten som är ungefär en fjärdedel så starkt jämfört med dagens havsvatten. Det sägs att när livet uppstod så var havens koncentration av mineraler och spårämnen en fjärdedel av dagens och skulle då matchat vårt eget blod väldigt väl. Koncentrationen av mineraler och spårämnen har ökat i takt med att erosionen fört dessa ämnen ut i havet.


Franske forskaren och läkaren Rene Quinton var en ivrig förespråkare för olika terapier som byggde på havsvatten. Han bytte bland annat ut blod mot utspätt havsvatten i hundar och såg hur havsvattnet omvandlades till blod på bara några dagar. Han behandlade många former av sjukdomar med hjälp av havsvattenterapi. Terapiformen var i Frankrike länge ett effektivt substitut för blod utan gängse problem med blodgrupper och olika medföljande patogena infektioner. Sedemera lagstiftade Frankrike mot havsvattenterapi då det inkräktade på de farmakologiska bolagens intresseområden.


http://dark-truth.org/nov032006-5-seawater-blood-plasma-substitute.html


In one experiment, René Quinton and his medical team drained a dog of all of its blood and replaced it with isotonic (diluted) seawater. The dog should have died immediately, one would think, but the dog lived. On day two after the transfusion, 50 per cent of the blood components had reappeared. By day four, almost 100 per cent of the missing blood components were restored in what appeared to be proof of biological transmutation (a change from one element to another). Not only did the blood completely regenerate, but soon after the procedure the dog bounced around like a puppy with greater vitality than before, and it lived for many years afterwards.


OceanGrown används i USA, då många uppfödare av bland annat grisar, kor, kalkoner och höns sprayar den utspädda Ocean Solution-vätskan direkt på fodret. Detta ger fantastiska resultat hos djuren trots att lösningen till stor del säkerligen hinner gå över från jonisk form till metallisk form när vattnet dunstar. Därför ska man försöka ge det som foder när det fortfarande är lite fuktigt – eller varför inte direkt i mun genom en liten spruta!

En av de som först insåg möjligheten att berika olika livsformer med näringsämnen från havet, var Dr Maynard Murray. Han utförde bland annat experiment med djur som fick ett komplett spektrum med mineraler och spårämnen genom födan. Det han noterade var att djuren växte till full storlek – samtidigt som de krävde bara hälften så mycket mat. De fick dessutom inte problem med leder och var lugna och balanserade till sätt. Han såg även att möss som framavlats till att utveckla bröstcancer, inte fick cancer längre när de fick mineraler och spårämnen i tillfredsställande mängd. Råttor som framavlats att utveckla ögonsjukdomar, fick inga ögonsjukdomar när de fick den mineral- och spårämnesrika kosten.


Läs mer om Maynard Murrays experiment och erfarenheter här: http://www.nutritor.se/documents/Murray_Trace_Elements.pdf och http://www.nutritor.se/documents/DrMurraysExperimentsAppendix.pdf


OceanGrown i USA rekommenderar följande förfarande när man vill supplementera djurfoder med Ocean Solution: ”We do not recommend full strength application on feed. We generally recommend a dilution of about 30 to 1 and dampen the feed just before feeding. We don’t want the feed to sit wet for long and begin to deteriorate. Same with feeding fowl. No human or animal should ingest OS at full strength.” Man rekommenderar alltså en utspädning av 1:30 istället för det vanliga 1:100. Fukta fodret precis innan utfodringen så att fodret inte förvaras fuktigt under en längre period. Man ska inte använda koncentratet outspätt för vare sig växter, människor eller djur.


Glöm alltså inte att produkten är en växtnäringsprodukt – vill man testa den som ett kosttillskott så gör man det under eget ansvar då den ej marknadsförs som ett kosttillskott. Många tar kring 50 ml dagligen av den utspädda 1:100 lösningen och rapporterar om positiva hälsoeffekter. Logiken säger att ett tillskott av detta ger kroppen små doser av lättupptagliga viktiga mineraler och spårämnen som inte längre finns i maten vi äter. Kan vi inte få det kroppen behöver via den gröda som odlats eller har mineraliserats med Ocean Solution, så kan vi åtminstone se till att ta upp de joniska mineralerna direkt.

De som provat att ta produkten som ett kosttillskott har ofta kommentarer som – mer energi, mindre sömnbehov, mindre värk och mindre hungerkänslor.


OceanGrown Solution växer så det knakar i USA. Härförleden fick man sin hittills största beställning, då en distributör i Sydamerika beställde 4 miljoner liter Ocean Solution. Någon har tydligen insett att produkten levererar det den lovar… :)

Läs mer om vitaminer och mineraler: www.kostkoll.se och www.vitaminochmineral.se