Analysmetoder för mykotoxin (aflatoxin B1 EN 15851 och zearalenon EN 15850) har antagits av Europeiska kommissionen!

Två analysmetoder för att mäta mykotoxiner i barnmat har antagits som ett Europeiskt benchmark-test. Analyserna, som utvecklats av Europeiska kommissionens gemensamma forskningscentrum (GFC) skall säkerställa att laboratorier över hela världen har möjlighet att synkronisera sina arbetsmetoder vid testning efter föroreningar.

Metoderna kan mäta aflatoxin B1 och zearalenon mykotoxiner i spannmålsprodukter som är avsedda för spädbarn och småbarn. Dessa labbtester, är framtagna under ledning av Dr J. Stroka på EU: s referenslaboratorium, och avser mykotoxiner. GFC: s institut för referensmaterial och referensmätningar (IRMM) trädde i kraft som nationell standard denna månad.


Mykotoxiner är föroreningar som produceras av svampar, som framträder i näringskedjan genom infekterade grödor som antingen konsumeras direkt av människor eller indirekt som en följd av att de har tillsats i djurfoder. Aflatoxiner skapar stor global oro på grund av deras giftighet, och de är vanliga föroreningar i främst spannmål och nötter. Aflatoxin B, som är ett cancerframkallande ämne (WHO), är den vanligaste typen som beräknas finnas i 60-80 procent av testade misstänka produkter.


EN 15850 är en bestämning av zearalenon i majsbaserade barnmat, kornmjöl, majsmjöl, polenta, vetemjöl och spannmålsbaserade livsmedel för spädbarn och små barn. Den innebär högpresterande vätskekromatografi med immunoaffinity och en provmängd dom extraheras med vatten eller metanol (enligt de analyserade produkterna). Extraktet späds med fosfatbuffrad koksaltlösning för att ge ett vattenextrakt. Zearalenon är renade, koncentrerat och avlägsnas från antikroppar med hjälp av acetonitril eller metanol som eluent. Kvantifieringen av zearalenon sker genom omvänd fas HPLC.

EN 15851 är en bestämning av aflatoxin B1 i spannmålsbaserade livsmedel för spädbarn och småbarn. Högpresterande vätskekromatografi med immunoaffinity. En provmängd extraheras med en blandning av metanol och vatten. Extraktet filtreras, spädes ut med fosfatbuffrad koksaltlösning till en viss lösningsmedelskoncentration. Aflatoxin B1 är renad och koncentrerad. Kvantifieringen av aflatoxin B1 sker genom omvänd fas HPLC.

Källa: Europeiska kommisionen

www.kostkoll.se
www.ekologisk-mat.info
www.kemikalier.eu
www.gmo-guiden.se
www.ekologiskaval.se
www.zarahssida.se